0
Astrologija srednje dobi i starenja

Astrologija srednje dobi i starenja

Astrologija srednje dobi i starenja

Značenje Saturna i Urana u tranziciji srednje dobi

saturn_uranus

Tranzicija srednje dobi života nudi specijalnu priliku za rušenje, odnosno, prekidanje svih socijalnih ograničavanja sa kojima smo živjeli do tada. I (od sada) učiniti nešto novo i nešto drugačije.

Dvije najaktivnije planete u psihoaktivnom smislu tokom tranzicije srednje dobi su Saturn i Uran. Prije pronalaska Urana 1781­. godine, Saturn je bio vladar zodijačkog znaka Vodolije. Kao i ostali znakovi sa modernim vladarima, drevni vladar ne samo da je još uvijek efektivan, nego djeluje kao agent sa povećanim značenjem u ponašanju i manifestaciji znaka.

Saturn i Uran utjelovljuju suprotne osobine i imaju veoma snažno polarizovane karakteristike:

  1. Saturn utjelovljuje pozitivni  uticaj  homeostaze i tjera nas da ostanemo jednaki, da ispravimo automatski svaki uticaj koji sa sobom donosi promjenu, transformaciju ili agitaciju. Te stoga je uticaj Saturna taj da se održimo nogama na zemlji, praktične potrebe, uključujući nizak rizik depresije. Ako Saturn nije iskren u životu, može se pojaviti osjećaj hladne konvencionalnosti i jedne psiho fizičke blokade nad dušom.
  2.  Uran je planetarni medij koji nas tjera na promjenu i djeluje kao unutarnji agent za eksperimentaciju, rast, revoluciju i individualizaciju. Uran je naš unutarnji svjedok, koji traži prilike za promjenu uobičajenih ponašanja, da ukloni status quo i da promjeni raspored trenutne situacije koja stoji u mjestu. Ako Uran nije iskren, mogu se pojaviti anksioznost i manijakalno ponašanje, što tjera na buđenje svijesti o onome što nije kako treba.

Kako možete i pretpostaviti, kada bismo bili sastavljeni samo od ove dvije planete, kao planeternih uticaja  za suočavanje sa silama života, ne bismo preživjeli stresove od njihovih međusobnih konflikata. Naime, konflikt Saturna i Urana je stariji od vremena, i predstavlja jednu arhetipsku bitku neba i zemlje koja je prisutna u svim kreativnim oblicima bitke, bilo da se radi o socijalno-politčkoj, interpersonalnoj ili unutrašnjoj bitci.

U Početku…

Mitološki, Uran je planeta čije ime se veže za drevnog grčkog boga čije je kraljevstvo bilo nebo. OURANOS (Uran) nikada nije bio obožavan kao bog, ne postoje svetišta, znakovi ili dokazi, hramovi, niti uobičajeni pokazatelji individualnog entiteta. OURANOS(Uran) je bilo nebo i niti jednom bogu neba se ne daje specijalno mjesto u mitu – pa čak ni kao jednom entitetu, već se na to gleda kao na sferu događaja/iskustva. Ovo je jako značajno kada se razmatra astrologija Urana i interpretacija njegovih karakteristika kao natalne planete i planete u tranzitu.

myth-cronus-1550-vasari

Jednog dana Zemlja (Gaia) je zatrudnila sa novom djecom: Storukim ili „čudovištima sa sto ruku“. Bilo ih je puno i bili su čudovišni, ali Gaia njihova majka, ih je ipak volila. OURANOS , naprotiv, nije ih volio. Bio je prestravljen njihovom monstruoznošću, njihovim nesavršenim i užasavajućim izgledom, i nije želio da ih prizna. Prirodno, Gaia se na ovu reakciju naljutila, i iskoristila je najmlađeg od Titana, svog sina Kronosa u jednom činu koji će izmjeniti tok mitološke historije.

Pojavila se pred Kronosom sa srpom, napravljenim od kristala opsidijana te mu rekla da podigne ruku „ dok Ouranos bude ležao oko nje u potrazi za ljubavlju“ te da ga kastrira. Kronos je to i učinio. Te na taj način odvajajući zauvijek arhetipske roditelje i dajući početak novoj mitologiji.

Možemo posmatrati ovaj mit sa različitih tačaka gledišta, ali bitka koja je uslijedila među titanima i kolaps muško/ženske unije, i polarizacija „gore,dole“, dala je prostora, mjesta za novi arhetip. Razdvajanje neba i zemlje, muškog i ženskog, raskol između arhetipskih roditelja, ostaje u našim kolektivnim i individualnim svijestima kao snažna i uticajna komponenta.

Možemo posmatrati polaritet „gore/dole“ na mnoge načine. Ne samo da simbolizira manifestaciju svjesnog i nesvjesnog ponašanja, nego i predstavlja ideju dualne percepcije – ima nešto „izvan nas“ ili čak duboko u nama što je u opoziciji ili u konfliktu.

JUNG je mislio da je posredovanje u konfliktu bio cilj života, da je rješenje internog konflikta bio odgovor na univerzalne izazove. Ovo je moćan koncept, i većinu puta, rezolucija internog konflikta daje kao rezultat jednog svjesnog mira misli.

Funkcija Saturna i Urana, mitskog konflikta oca i sina koji doživljavamo u srednjoj dobi, radi se o rezoluciji konflika i potrebi za promjenom, čak i ako se radi o nasilnom ili uznemirujućem činu. Saturn se može ponašati kao gruba strana koja kritikuje naše kreativne ideje. Možemo biti toliko preokupirani sa našom vlastitom kreativnosti, a nikada joj ne dati da se razvije, „kastrirajući je“ prije nego se bilo koja ideja, koncept, akcija ili eksperiment izvrši do kraja. Nasuprot ovoj zabrani, Uran je onaj koji diže ruku,  da tako kažemo, možemo biti prilično nepodnošljivi, previše ekscentrični i jednostavno da ne budemo u stanju da manifestiramo našu tačku gledišta ili da nađemo prihvatljiv način ponašanja i komunikacije.

Saturn je planeta koja je imala vladavinu nad cijelim solarnim sistemom do 1781. godine, perioda revolucija u Francuskoj i Americi, početku industrijske revolucije i uticao je na način bivanja cijele zapadne civilizacije. Prije ovoga, socijalni život je postojao u granicama familije i kulture. U skladu sa otkrićem „nove planete“  od strane astronoma Herschel-a, uslijedile su dekade spektakularnih inovacija i otkrića.  Procvat nauke, tehnologije, filozofije, literature, muzike, socijalnih prilika i bilo kojeg aspekta ljudskog života i uputio je zapadnu civilizaciju prema liberalizaciji, oslobađanju, slobodi i mogućnosti izbora.

Uran se pretvorio u standardnog nositelja termina kao što su oslobađanje, sloboda, izbor, individualnost, biti unikatan, inovacija, promjena, i raskidanje sa prijašnjim načinima djelovanja i izazov za status quo. Saturn je bio i nastavlja da biva u astrologiji kriterij suprotan ovim vrijednostima, često mu se pripisuje uloga „čuvara zatvora“. Zanimljivo je da se uspoređuje prevrat OURANOSA/URANA od strane Kronosa/Saturna sa liberalizacijom, oslobađanjem i slobodom u skladu sa astrološkom definicijom obje planete – i  označava to kao početak novog načina bivanja.

Što se tiče ove dvije planete kao „žrtvovanih nebeskih simbola“, oba zauzimaju mjesto na nebu, ali postoji dosta razlika po pitanju njihove simbolike. Kako smo već spomenuli, Saturn se povezuje sa svijetom i njegovim formama, dok se Uran povezuje sa idealom svijeta i njegovim formama.

Naravno, postoji slaba tačka, sjenka – osobine Urana koja se također odnosi na originalni mit: ako nemamo povjerenja u našu mogućnost da izvedemo do kraja neku ideju ili kreaciju (Saturn), napuštamo je, prekidamo je prije nego što joj damo zalet. Rečeno na drugi način, odbijamo rađanje kreacije zbog svoje nesavršenosti – na isti način kao Ouranos i Storuki.

U Mitu o Stvaranju, Marie Louise Von Franz kaže u vezi prelaska praga između mogućeg Idealnog i Realnosti: „ponekada se odupiremo našoj kreativnosti, zato što ono što neko može kreirati (stvoriti) je uvijek više iznenađujuće i važnije nego malo jaje koje se dobije kao rezultat“.

Upravo su ti momenti velike inovacije i kreativnosti kao što su adolescencija, srednja dob i prag starosti u kojima imamo poteškoće da vjerujemo u naše vlastite kreativne moći.

Moglo bi se pomisliti da bi principi Urana koji prevazilaze principe Saturna, bili „novi način“, ali upravo suprotno se dešava u našim unutrašnjim životima. To je taj paradoks gdje se odvija astrološka bitka, kao i psihološka bitka za identitetom.

Kao psihičke komponente, i Saturn i Uran su potrebni za osjećaj vrhunca. Da bi se inovacija manifestirala, potreban je srp starog Kronosa – disciplina materije nad umom. Idol sam po sebi je jednostavan, arhetip Urana dok ideja uzima oblik sa naporom i upornim trudom Saturna. Harmonijska ravnoteža između ove dvije planete je srž napretka, evolucije i razvoja svijesti.

Na pragu srednje dobi, stižemo do raskrsnice gdje se nalaze ‘bog promjene’ i ‘bog ustaljenog’. Ovi bogovi, predstavljeni kao URAN/PROMJENA i SATURN/POSTOJANOST, pokreću ples prema budućnosti.

Upravo na pragu – stražnjih vrata izmedju mladosti i starosti – je mjesto gdje nalazimo razne strane nas samih koje su bile latentne/uspavane, čekajući momenat da se razviju u svoje vrijeme. Na ovome pragu, razgraničenju jeste gdje više nismo ono što smo nekad prije bili, ali još uvijek nismo ono što možemo biti. Za većinu ekstravertnih ljudi ove dobi, ovaj doživljaj biva neugodan i zabrinjavajući.

gaia_uranus

Uran po Znaku kao indikator cilja srednje dobi

San ili fantazija ?

Kako istražujemo polovinu ciklusa Urana kao vrata pristupa i tranzicije prema srednjoj dobi, natalni znak Urana skriva karakterestike suprotnog znaka, neproživljeni život. Kada planeta u tranzitu postane opozicija samoj sebi u natalnoj karti, vide se efekti polovine ciklusa. Kao i svi ostali ciklusi simulira ciklus mjeseca kao „faze pune planete“, što dozvoljava da ispliva iskustvo izobilja planete i da reflektuje naučene poruke i lekcije. To jest, opozicija ili „polovina ciklusa“ je jedna iluminacija planete u tranzitu i manifestacija njegovog cilja, tj. njegove svrhe, dok reflektuje „tajnu svrhu“ natalne planete.

Sveobuhvatnost bilo kojeg iskustva je uvijek odraz stvari „koje nismo imali“: ako želimo čokoladu, to je zato što je nismo imali nekad prije. Na sličan način ako želimo nešto što nismo imali, ili smo možda to imali, često je to nešto što ustvari ne pripada sferi mogućnosti.

Ovo potencijalno „nešto“ što bi se moglo desiti, treba da se pronađe u začeću unutarnjeg bića, ili ne bi bilo moguće. Suočiti se sa realnošću je važno, i također sa mnoštvom konteksta u kojima proživljavamo naše snove. Ako nisi nikada učio svirati na klaviru, malo je vjerovatno da ćeš održavati koncerte klavira u srednjoj dobi – ali ako si uvijek  želio da sviraš klavir, to je tada nešto što se može učiniti u srednjoj dobi i uživati u tome.

To je početak jednog perioda velikog potencijala za ostvarivanje snova koje si uvijek želio, momenat i prilike su stigli kako bi ih proživio. Tako, ako si vjerovao u svoj san da ćeš diplomirati ili pak pokrenuti neku firmu ili pak putovati, ali ti život nije pružio momente, okruženje i priliku da ostvariš svoje snove, a u srednjoj dobi tvoj život se nalazi u novoj situaciji (djeca su se odselila, partner te podržava, neovisan si ) i tada je totalno moguće ostvariti te snove.

Razlika između fantazije i sna je jako važna u životu. Fantazija služi za funkciju koja ima smisla za nas – psihi je potrebno vrijeme da se isključi i zato su fantazije zdrave. Često se ne ispune, ali kao u primjeru želje za sviranjem klavira, a ne znati ga svirati, tada to ne znači da psiha ne može ili ne treba da zamisli kako bi to moglo biti putem fantaziranja. U fantaziranju nema ničega lošeg

Ali san je drugačiji. Snovi su često povezani sa stvarnim potencijalom. Snovi su uvijek dobri za ohrabrivanje, za inspirisanje i treba ih njegovati, dok su fantazije dobre da ugodimo sami sebi. Jedan san se ostvaruje ako i Saturn i Uran rade na optimalan način. Saturn će te podsjetiti na ono što ne možeš učiniti, a Uran će te tjerati da istražuješ, eksperimentišeš i da definiraš dokle može stići tvoj genijalni mozak. Sa ove dvije planete možeš iskoristiti svoju potencijalnu kreativnost i da proživiš na realističan način.

Polovina ciklusa Urana je momenat buđenja neproživljenog života i momenat evaluacije odnosno procjene tvojih resursa i obaveza na objektivan način. Biti u stanju gledati u sebe i priznati vlastite granice i ograničenja, a u isto vrijeme biti svjestan onoga što je realno moguće kako bi se osjetio ispunjen jeste zadatak koji je dodjeljen ovom ukrštavanju puteva. Balansirati između bogova „stani“  i „kreni dalje“ može da bude jedna plodonosna misija.

Posao Saturna je da sebi dozvoliš da upoznaš svoje granice i da iz tog okruženja sigurnosti dođeš do uspjeha. Možeš reći sebi: „mogu uraditi sve što poželim unutar granica“.

Kada se Uran u tranzitu suprotstavi natalnom Uranu, šalje ti jednu poruku, da sve osobine i karakteristike koje imaš, ali ih još nisi iskazao, da te pozivaju da obratiš pažnju na njih.

Očito je da srednja dob može izvući na svjetlo mnoge „neproživljene“aspekte tvoga života. Kreativni aspekt Božanskog Nezadovoljstva oživljava na pragu srednje dobi i tokom cijele tranzicije.

Uporedio sam Saturn sa Božanskim Nezadovoljstvom, ali je to također i kvaliteta Urana. Ove planete idu u paru na ovome putovanju i kako sam već spomenuo, Saturn je planeta koja definira naše granice, dok je Uran planeta koja nudi sve mogućnosti.

za treca dimenzija.com prevo:Amir D

trecadimenzija.com

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI