0
ASTROLOŠKI SIMBOLI - OVAN

ASTROLOŠKI SIMBOLI – OVAN

ASTROLOŠKI SIMBOLI – OVAN

Ovaj zodijački znak simbol je stvaralačke, Alhemijske vatre koju imamo na više mjesta slike. Na centralnom dijelu slike predstavljeni su Ovan i Ratnik. U okultnoj anatomiji Ovan vlada glavom. Planeta vladalac je Mars, a njen regent je Samael. Mars je Bog Rata i vesnik vitalne energije, na desnoj strani vidimo njegov astrološki hermetički znak.

Ključna riječ Ovna je Akcija i zato vidimo Ratnika koji nosi u svojoj desnoj ruci primordijalnu vatru. Ovan (Aries) označava Inicijalni Uzrok koji izlazi iz Akaše ili Primordijalnih Voda. Kao svaki Ratnik on nosi oklop koji je zaštita fizičkog tijela i simboliše i Duhovnu zaštitu, kao i ogrtač. Ratnik drži u ruci štit u čijem centru možemo videti Đavolsko stvorenje, takođe kao zaštitu. Ako pažljivo razmotrimo njihova lica možemo shvatiti da oba imaju isti izraz. Lucifer je vatra Božanskog porijekla, to je ljestvica kako za uzdizanje, tako i za silaženje.

Ovan je simbol Amon-Ra, Kosmički Hrist kod Egipćana i predstavlja istu vatrenu snagu koja se nalazi u sakralnom principu vatre. Vodeći računa da je Ovan na početku Zodijaka treba da razumijemo da ovaj ratnik još predstavlja Vatru Velikog Djela u svom djevičanskom stanju, tj. onom mineralnom. Adept na početku radi sa standardnom vatrom dok se na kraju krajeva, izbeljen, kao Lucifer, ponovo vraća svojoj izvornoj ljepoti, i transformišući se u Ovna, poistovećuje se sa njim.

ASTROLOŠKI SIMBOLI - OVAN

U pozadini Ratnika desno, vidimo ženu koja nosi vatru u lijevoj ruci, ima povezane oči i luta, što ukazuje na činjenicu da oni koji ne umiju da koriste Ignijsku vatru (Kundalini) radi sopstvenog oslobođenja, toliko su slijepi da ne vide velike realizacije života i smrti i nose povez na očima, od kolevke pa do groba, rađaju se i umiru, a da ne znaju zbog čega.

Ovdje lijevo iza ratnika vidimo i predstavljanje Prve karte Velike Arkane Egipatskog Tarota koji je Mag (Čarobnjak), kao početak, Jedinica, Sveti Duh svake osobe, unutrašnje Realno Biće, esencijalni atribut znaka Ovna. Mag u svojoj desnoj ruci drži baklju, simbol istine i sakralne vatre koja gori u kičmenom stubu. Sa svojom lijevom rukom pokazuje ka zemlji, označavajući da se preko nje vlada naukom i svim onim što se manifestuje. Na njegovoj glavi blista znak beskonačnosti, Sveta Osmica, što predstavlja oči Bića, tu su još 12 zvijezdi koje predstavljaju 12 čovekovih vrlina, tj. 5 čula plus 7 čakri ili energetskih centara, razvijenih iz okultne anatomije čovjeka.

Pred njim je Oltar od kamena što aludira na vitalnu energiju u svom transcendentalnom smislu. Na oltaru se nalaze više elemenata: Štap, koji simbolizuje kičmeni stub, Mač koji alegoriše muški princip – Falus, i Pehar koji simboliše Ženski princip – Joni, kao i Pentagram, simbol Auto-Realizovanog čovjeka. U pozadini Maga otkrivamo veliku Stijenu od Kamena kojeg su isklesali Graditelji Hrama i koji je Kapija svih Tajni. Takođe se vide i vulkani u erupciji, atributi Vatre i Samaela, vladaoca Planete Mars, Kralja vulkana i zemljotresa.

Ako gledamo sam okvir slike primetićemo u prednjem planu Špiceve, koji su svojom prirodom oštri i tvrdi, kao marsovske biljke, a pored njih, guštera Salamandra koji simboliše Duh Vatre. Riječ Salamander inače dolazi iz latinskog i označava Sal (so) i Mander (štala, stijena, samoća). Salamander je dakle Štalska So, So Stijene ili Solitarna So. U donjem dijelu nalazi se karakterističan astrološki znak Ovna. Kao sinteza, ovaj crtež pokazuje početni rad sa Sakralnom Vatrom, Okultnom Tajnom Materijom antičkih Adepta.

Rođeni u OVNU ratničke su prirode, brzo se ljute i poseduju marsovsku energiju, sposobni su da se angažuju u velikim inicijativama i da ih do kraja izvedu do sretnog kraja. Kod njih preovlađuje gordost, imaju puno povjerenja u sebe, dinamični su, optimisti, hrabri. Ako žele da budu sretni mora da rade sa Gnjevom, koji ih toliko karakteriše.

Period: 21. mart – 19. april
Kontroliše: Glavu
Metal: Gvožđe
Kamen: Rubin i Dijamant
Miris: Smirna
Biljka: Hrast
Cvijet: Crveni karanfil
Planeta: Mars
Boja: Crvena
Element: Vatra
Ključna riječ: Akcija
Znaci sa afinitetom: LAV, VODOLIJA, VAGA, STRIJELAC, BLIZANCI.

Igor Brusin

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI