0

Čarobna moć medijske propagande: LAŽI I PREVARE VLAŠKE MAGIJE

Na Balkanu se zadnje dvije decenije udomaćio jedan posve smiješan i ridikulan mit o nekakvoj vlaškoj tojest rumunjskoj magiji, koja je “najmoćnija na svijetu” i ostale glupe izjave koje ne treba ni citirati. Naravno, ništa od toga nije istina i ne dajte se navući na ovu medijsku smicalicu. Vlaška tojest rumunjska magija je obični kult čaranja i bajanja, koji je u prošlosti bio tipična pojava za sve balkanske narode. Pošto Rumunija, pored Srbije, ima najveći postotak romske (ciganske) manjine ta se magijska tradicija najduže zadržala u seoskim sredinama, gdje ima Roma koji govore rumunjski, kao egzistencionalno sredstvo za neuke babe.

Danas kada gledate na internetu ili televiziji te “moćne” vlaške vračare prvo što spazite jeste da žive u bijedi te da je njihovo magijsko znanje na nivou svake lokalne gatare. I ovo je neporeciva stvarnost. E, sada, ako želite vjerovati u rekla-kazala priče, to je već druga stvar, jer vam se onda pruža bezgraničan usmeni opus naučne fantastike kojoj ni holivudski filmovi užasa nisu ni do koljena.

Vlaška magija jača od vudua?! A po čemu to? Vudu je prije svega religija i magija u jednom, sa mnoštvom bogova, duhova i ostalih bića te velikim spiritualnim znanjem koje vuče svoje korijenje iz kolijevke ljudske civilizacije – Afrike. Šta je vlaška magija? U njoj vam u najvećem broju dominiraju bajalice, uglavnom sličnog sadržaja, i niz folklornih vjerovanja. Ništa više od toga. Čim se malo dublje počne “kopati” brzo se dođe do zanimljivih pojedinosti o originalnom porijeklu “čuda” po kojima je ova tzv magija poznata.

Naime, podmetanja žive, inače otrovnog metala, u hranu nije vlaško nego arapsko. Nekakve Rusalje, koje ne postoje, a ove koje postoje glume da su u transu, su mitološka predaja, i da ne navodim dalje. Čaranje sa čvorovima i katancima, koje se najviše i spominje, također je preuzeto iz arapske i jevrejske magije, očito preko Cigana i Osmanlija, koji su to znanje donijeli sa sobom na Balkan, gdje se asimiliralo u domaću predaju i praksu. Isto tako, najbolji dokaz da je “vlaška” magija najobičniji kult čaranja i bajanja jeste izostanak svega onoga što magiju čini magijom a to je ritualna praksa koja se sastoji od okultnih simbola (na primjer vudu ima Veve), talismana, prizivanja raznih duhovnih bića.., odnosno svega onoga što spada u visoku magiju.

Naravno, i dalje je posve razumljivo da obični ljudi vole čuti ili pročitati napuhane priče koje se ne temelje na dokazima, nego slobodnoj interpretaciji, gdje mašta radi sto na sat, ali to uvijek treba činiti sa podsjetnikom da su to obične legende koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Najmudrije ih je shvatiti poput nekog žutog štiva (čitaj: šunda), kojim danas obiluje Internet ili kiosci s novinama. Pročitaj, nasmij se i baci u korpu za smeće. Nakon toga – zaboravi.

Kada su Romi počeli pristizati na Balkan svugdje su na njih u većoj ili manjoj mjeri gledali blagonaklono osim u Rumuniji. Tamo su ih hvatali i pretvarali u roblje, što je potrajalo vremenski jako dugo, i proizvelo jedan sasvim prirodan efekat a to je da danas u toj zemlji živi preko 4 miliona Roma. Kako su Cigani, poput Jevreja, bili skloni asimilirati razna znanja naroda među kojima su boravali sa sobom su, na svom dugom putu iz Indije, prikupili mnoga magijska vjerovanja koja su se, sasvim logično, najbolje zakorijenila u Rumuniji.

Želim vam kazati da se ne trebate plašiti nikakve vlaške magije. Oni koji vas njome zastrašuju su najobičnije varalice što žele na vašem strahu i neznanju profitirati. Ne postoje vlaške vračare, bar ne onakve koje rade opasne magije i kojekakva čuda. Takvi vračara nema, niti ih je ikada bilo. Danas vam je svaka varalica vlaška vračara ili je po naciji Vlah, ili ima nekog predaka. Kakve veze ima ako ste Rumun koji dolazi iz Vlaške nizije? Svi znamo da Rumunija nema babe Vange kao Bugarska ili neku drugu slavnu ličnost sa područja okultnog. To dovoljno govori onima koji su mudri i razboriti. Isto tako vlaška vračara ne može biti Srpkinja, nego samo Rumunka ili Romkinja koja govori rumunjski. Danas se mnoge žene nazivaju vlaškim vračarama, naravno da bi zaradile na vašoj naivnosti, a ne znaju niti riječi maternjeg jezika.

I za kraj, u Rumuniji se najjačom magijom, te tako i najpopularnijom, smatra ciganska magija. Da, ciganska. Niko od Rumuna ne tvrdi da je rumunjska (vlaška) magija “najmoćnija na svijetu”. Da je tako valjda bi oni to prvi znali.

Raif Esmerović

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI