0
ISTIHARA – POGLED U BUDUĆNOST!

ISTIHARA – POGLED U BUDUĆNOST!

ISTIHARA – POGLED U BUDUĆNOST!

Među najčuvanijim vještinama islamskog svijeta u prošlosti pa i danas zasigurno je – istihara. Njeni se izvori napajaju iz kur’anskih sadržaja pa nije ni čudo što je stoljećima smatrana draguljem islamskih tajnih učenja.

Gotovo da nema niti jednog uglednog autora u svijetu, koji se bavio istraživanjima fascinantnih sadržaja bogate riznice tajnih znanja i vještina islama, a da u svom djelu nije pažnju posvetio istihari, moglo bi se reći – jedinstvenom načinu da se u nevolji, nedoumici ili na raspuću života, saznaju odgovori na pitanja od bitne, najčešće životne važnosti.

To i nije čudo, jer su i same evlije (prijatelji Allaha), kao i uticajna islamska ulema (islamski vjerski vrh), još od vremena vjerovjesnika Muhammeda a.s. pa sve do današnjih dana, istiharu smatrali draguljem u bogatoj ostavštini moćnih i djelotvornih tajnih znanja islamskog naslijeđa.

Osim toga, nije slučajno, da mnogi istraživači i autoriteti u ovoj oblasti, smatraju da istihara predstavlja izuzetni domet duhovnih moći islama, domet koji je nemoguće uspoređivati, jer zapravo u svijetu nema sličnog primjera. Istihara je, prema mnogima, pogled u događaje budućnost i svojevrsno zavirivanje u ljudsku sudbinu.

Istihara namaz (obraćanje Bogu putem kur’anskih molitvi) je beskorisan za neuke i nepobožne. On zahtijeva određen, vrlo strog i precizan protokol – od iskrenog nauma (nijeta), ceremonijala vjerskog pranja (uzimanje abdesta), obavljanja molitve (klanjanja), pa sve do određenih konkretnih postupaka i učenja.

Istihara ne podnosi nikakvu improvizaciju, niti olahko prihvatanje cjelokupnog ceremonijala. Za nju su preduslovi: pomirenost, vjerska odanost i strpljenje. Pa i pored svega, istihara se ponekad mora više puta strpljivo ponavljati kako bi se ostvario željeni cilj i u snu dobio odgovor na svoju dilemi ili pitanje.

Koje su sve mogućnosti istihare?

Na ovo pitanje teško je odgovoriti. Postoji sijaset različitih tvrdnji i mišljenja o tome. Zbog toga ćemo se osloniti na ona koja su u praksi bezbroj puta potvrđena i koja su do sada, minulih stoljeća, odolivala mnogim provjerama.

Prema onome što je stoljećima savjetovala ulema, neko ko želi učiniti istihara-namaz sa željom da sazna šta će se dogoditi i kako će se okončati neka važna stvar ili kako će se okončati neki ozbiljni tek započeti posao, hoće li biti uspješan i unosan, ili da li će se neka ljubav završiti brakom, hoće li neki sudski spor završiti pozitivno itd, potrebno je da se strogo pridržava sljedećih uputa:

Navečer, prije nego što legne neophodno je da uzme abdest i obavi klanjanje namaza od dva rekata. Za vrijeme klanjanja prvog rekata potrebno je, nakon Fâtihe, tri puta da prouči kur’ansku suru Kul jâ ejjuhel-kâfirûn (109. sura)…; tokom drugog rekata nakon Fâtihe potrebno je tri puta da prouči suru Ihlâs (112. sura).

Kada završi s molitvenim obredom potrebno je leći okrenuvši lice prema kibli (Mecci), te tiho proučiti slijedeću dovu (molitvu):
“Jâ rabbel ‘azîm, Ti koji stižeš do svakog koji čini dovu, otkrij mi skrivenu stvar; Ti znaš šta je kod mene, a ja ne znam Tvoje Božanske atribute. Ja Rabbi, ako znaš da je ovaj posao pogodan i sretan za mene, onda mi ga dosudi i onda mi ga olakšaj i to mi pokaži u mom snu kao bijelo ili zeleno ili kao tekuću vodu. Ako, pak, znaš da ovaj posao nije dobar za mene drži ga daleko od mene i mene daleko od njega i daj mi Bože strpljenja i to mi u mom snu pokaži kao crno ili u obliku dima. Jâ Rabbi, Ti si iznad svih stvari…”

Potom, tonući u san, sve dok je svjestan svoje budnosti, potrebno je nastaviti s učenjem salat-u-selam. Tu noć, u snu, pokazat će nam se ono što smo želili i tražili i dobit ćemo odgovor da li je to što smo započeli dobro ili loše i hoće li nam donijeti uspjeh ili ne.

Ako tokom prve noći u snu ne dobijemo jasan i pouzdan znak i odgovor na postavljeno pitanje, sigurno smo načinili neki propust. Zbog toga se istihare treba ponoviti drugu ili treću noć, sve dok ne dobijemo pozitivan ili negativan odgovor.

obrada trecadimenzija.com

Iz KNJIGE TAJNI bosnic.com

Kako sa brojčanim nizovima upravljati zdravljem i događajima

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI