0
numerologija rodjenja

KLJUČEVI UNIVERZUMA

Brojevi su, kako su smatrali pitagorejci, Ključevi Univerzuma.

Oni su vidljivi odraz Nevidljivih Zakona, vibracija, koje se međusobno usklađuju u savršenu i vječnu Muziku sfera. Ovaj zanimljivi serijal rađen je na osnovu “Knjige tajni” Ahmeda Bosnića.

Vjeruje se da brojevi u sebi sadrže ideje i mistične sile. Svaki broj ima posebna svojstva i energetsku težinu. Kinezi su vjerovali da se uz pomoć brojeva možemo približiti božanskim istinama. Smatralo se da svaki broj teži stvaranju višeg broja da bi prekoračio svoje granice i postao važniji. Zato su se brojevima pridavale ljudske odlike. Kažu da nije dobro koristiti brojeve u nezgodno vrijeme, jer oni u sebi kriju nepoznatu snagu.

Nije dobro govoriti broj svoje djece, broj jedinki u svom stadu i broj svojih godina, jer to, navodno, donosi nesreću. Čak i kad bi neko izgovorio broj koji je direktno vezan za vas, to je moglo negativno da utiče na vašu sudbinu. Smatralo se da je moć riječi velika, ali je moć brojeva još veća.

SIMBOLIKA BROJEVA: Neparni brojevi odgovaraju muškarcima jer su nedjeljivi i jači od parnih, a u medicini antike su smatrani opasnim. S druge strane, parni brojevi su se dugo izbjegavali pa su u rimskom kalendaru mjeseci imali 29 ili 31 dan. Sanjati brojeve, dobitak u igrama na sreću.

Kabalisti su sljedbenike savjetovali da ne preduzimaju nikakav posao u sljedećim danima: 2, 5, 11, 13, 15, 18, 30. Nasuprot tome, povoljnim danima su smatrani 1, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 i 27. Uostalom, evo kakva se simbolika pripisivala brojevima:

JEDAN je Bog, prema velikim monoteističkim religijama. Rođen pod ovim brojem imaju snažnu volju, dominantni su, lideri, neovisni, vole da idu svojim putem.
DVA su suprotnosti: stvoritelj i stvorenje, svjetlost i tama, materija i duh, muško i žensko. Rođeni pod ovim brojem su diplomate, vole muziku, ritam, ples i harmoniju.
TRI je potpun broj i on simbolizira savršenstvo, a osobe koje su rođene pod brojem tri veoma su darovite, društvene i plemenite sa živahnim umom i maštom, mogu postati dobri pisci i novinari.
ČETIRI su “ugla Zemlje”. Rođeni pod ovim brojem su dobri radnici, uporni, istinoljubivi, emotivni, tvrdoglavi, nepokolebljivi i uvijek stignu ostvariti svoje životne ciljeve.
PET označava potpunost. Rođeni pod ovim brojem su spretni, brzih pokreta i lucidnog uma. Veliki su enuzijasti i uživaju u svakoj minuti života. Vole javne nastupe i mogli bi biti dobri pomorci.
ŠEST je savršen broj; on je sveti broj jer sadrži prvi paran broj (2) i prvi neparan broj (3); Rođeni šestog u mjesecu profesionalni izbor treba da traže u zdravstvu, muzici ili na sceni.
SEDAM je nebeskih sfera, dana u sedmici, stepeni savršenstva. Rođeni sedmog u mjesecu vole mistiku i okultno, mirni su i analitični, osjetljivi i senzitivni, vole o svemu davati sudove.
OSAM: Jedna od najstarijih zajednica bogova u Egiptu (Thothova), bila je sastavljena od 8 božanstava – 4 boga i 4 boginje. Rođeni 8. u mjesecu vole moć, novac i spektakularne situacije.
DEVET: Kod starih naroda broj 9 je smatran važnim, potpunim i savršenim brojem. Rođeni 9. u mjesecu su uticajni i velikodušni, inteligentni i kreativni.                                                                                                                                      DESET je zbir prva četiri broja (1+2+3+4) i u sebi sadrži njihove okultne sadržaje. Rođeni 10. u mjesecu su nezavisni individualisti i uspješno se nose sa svim poteškoćama na koje naiđu.
JEDANAEST je znak pretjeranosti, nereda, greške. Za onoga koji ga sanja kaže se da će doživiti nesreću ili gubitak, a osoba koja se rodi 11. u mjesecu ima visoke ideale, ciljeve i težnje.                                                                                 DVANAEST su plemena Izraela. Kao proizvod božanskog 3 i zemaljskog 4 je broj naroda Boga; 11. u mjesecu se rađaju umjetničke duše sa izrazitim umjetničkim talenatom.                                                                                       TRINAEST je bilo uzvanika na Posljednjoj večeri. Broj se smatra nesretnim. Ipak, 13. u mjesecu se rađaju ambiciozni ljudi, koji vole organizirati i uređivati rad drugih ljudi.
ČETRNAEST: Mistični broj povezan sa 14. danom mjesečevog rasta, tj. onim u kome je mjesec pun, uštap. Tog dana se rađaju maštovite osobe, koje mogu da stvaraju, ali i da razaraju.
PETNAEST : Sveti broj kabalista, predstavlja brojnu vrijednost dva hebrejska slova JH koja označavaju Boga. Osobe rođene tog dana su susretljive, suosjećajne i spremne da pomognu.
ŠESNAEST: Prema Pitagorejcima to je savršen broj, koji ima posebnu važnost, jer je predstavljao 4×4. Oi koji se rode 16. u mjesecu nadahnjuju se spiritualnim istinama, metafizikom i filozofijom.                                             SEDAMNAEST: rimski (XVII) je anagram za VIXI što na latinskom znači “živio sam!”, to jest ‘mrtav sam’. Rimljani su ga smatrali nesretnim brojem. Na taj dan se rađaju osobe koje vole svoje porodice.
OSAMNAESTOG u mjesecu se rađaju ćudljive osobe, kritičkih i analitičkih stavova. Za njih je stvorena profesija – kritičar ili pisac.
DEVETNAEST je broj na kome počiva Kur'an Časni. Osobe koje su rođene 19. u mjesecu, imaju zadivljujuću imaginaciju koja im pomaže uspješno da rješavaju sve životne poteškoće.
DVADESET: Tog dana se rađaju osjećajne osobe, koje tragaju za iskrenim prijateljima, zaštitom i udobnosti, bez kojih ne bi mogle zamisliti život.                                                                                                                                      DVADESET JEDAN je savršen broj. Predstavlja božansku mudrost, a oni koji se rode tog dana su taktične, druželjubive, samostalne i neovisne.
DVADESET DVA je sveti broj, hebrejska abeceda ima 22 slova, a knjiga u Starom zavjetu ima takođe 22. Na ovaj dan se rađaju vizionar, osobe oštrog uma, koji čvrsto stoje na zemlji.
DVADESET TRI: Rođeni na ovaj dan su nezavisni, samodovoljni, ponosni i odgovorni. Munjevito razmišljaju, pronicljivi su i kreativni.
DVADESET ČETIRI: U ovom danu se rađaju osobe sa zapanjujuće mnogo energije. Odgovorni su u svemu, posebno u obitelji ili društvu.
DVADESET PET: Broj intuitivnih i darovitih osoba, često neshvaćenih u sredini u kojoj žive. Uspjesi hrane njihovu taštinu. Dobri su trgovci.
DVADESET ŠEST: Obiteljski dom i djeca su ispred svega u životu onih koji se rode 26. u mjesecu. Dobi su organizatori i još bolji operativci.
DVADESET SEDAM: Osobe rođene 27. u mjesecu nadarene su da budu vođe. Njihova veza sa nadnaravnim i metafizičkim je veoma jaka.
DVADESET OSAM: Mističan broj povezan sa 28 dana u mjesecu. Rođene na ovaj dan izuzetno privlači sve što je neobično i nesvakidašnje.
DVADESET DEVET: Broj idealista i lidera. Žive na emocionalnoj klackalici. Za njih je dobro uvijek “jako dobro”, a loše uvijek “veoma loše”.
TRIDESET: Proklet broj, jer je Juda izdao Gospoda za 30 srebrenjaka. Na taj dan se rađaju maštari, osobe koje mogu biti odlični pisci i dramaturzi.                                                                                                                                  TRIDESET JEDAN: Rođeni 31. u mjesecu imaju izrazitu sklonost ka lijekovima i ljekovitom bilju. To je oblast u kojoj se mogu afirmirati.

TAJNI ZAKON: Mistici smatraju da je broj predtavlja Tajni Zakon, koji vlada Univerzumom. Grčki mislilac, matematičar, mistik, astrolog i filozof Pitagora (580 – 500 pr.n.e.), smatrao je da sve znane stvari imaju broj i da bez broja nije moguće ni znanje ni spoznaja, te da je svaki broj vezan za neki ljudski atribut. Broj l označava razum, moć, samosvijest; broj 2 mišljenje, dilemu; broj 3 – dogovor, harmoniju; broj 4 – pravednost; broj 5 – brak.
I u biblijskoj priči o Stvara¬nju, broj se javlja kao oživotvoren element: između broja 1, koji se krije u pozadini riječi “U početku”, kako započinje predanje o Stvaranju, i broja 7 (“A sedmog dana je…”), koji označava kraj ciklusa, sadržana je suština i Zakon Stvaranja. Brojevi 1 i 7 su ”alfa i omega” kreacije, životnih tokova, tajnih učenja teozofa, mistika, okultista.

ŠESTO ŠEZDESET ŠEST: Broj 666 simbolizira Kabalu, kompletnost i sveobuhvatnost. Njegova boja je tamno zelena. U Ivanovoj Apokalipsi se navodi da je broj 666 znak Zvijeri iz bezdana sa sedam glava i deset rogova (Satana, Iblis…) i broj Antikrista. Knjiga Novog zavjeta o otkrovenju Sv. Ivana opisuje najopakiju ličnost koju će svijet upoznati: “Ako želite razumiti treba da izračunate broj Zvijeri: jer to je broj čovjeka, a njegov broj je 666.” On će izvjesno vrijeme vladati našim svijetom i svi će ljudi morati nositi njegov znak i niko bez njega neće moći izaći među ljude, niti kupovati niti prodavati. Tako će biti sve dok se Isus Krist ne vrati i porazi ga u bitci – koja će Zemlju uključiti u opasni lanac katastrofa i destrukcija. Nakon toga vrijeme će se završiti i počet će neka vrsta bezvremenskog Zlatnog doba.

 

NAPOMENA: Ovaj tekst je proisteko iz sadrzaja KNJIGE TAJNI, jedinstvene enciklopedije tajnih učenja, zaboravljenih znanja i narodnih vjerovanja. Riječ je o luksuznom izdanju sa omotnicom, 730 strana, preko 3500 pojmova i 700 fotografija.Cijena knjige – 50,00 KM ili 25,00 eura.
NARUDŽBE na tel. 033 653 918 ili 061 836 116 E-mail: ahmed@bosnic.com

Ukucajte GAMA VID vaše podatke te pitanje i proslijedite na broj države u kojoj se nalazite ..
 • 091 810 700 |BIH|
 • 667 667 |HRVATSKA|
 • 1551 |SRBIJA|
 • 14941 |CRNA GORA|
 • 141991 |MAKEDONIJA|
 • 0900 506 506 AUSTRIJA|
 • 2098 |NORVEŠSKA|
 • 3838 |SLOVENIJA|
loading...
Saznajte šta Vam donosi budućnost slanjem SMS poruke. Najbolji odgovaraju za Vas.
 • 72027 |ŠVEDSKA|
 • 9292 |ŠVICARSKA|
 • 81027 |FRANCUSKA|
 • 4004 |HOLANDIJA|
 • 488 2 880 |ITALIJA|
 • 44144 |NJEMAČKA|
 • 1963 |DANSKA|
Radio Treća Dimenzija

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI