0
Naučite Numerologiju

Naučite Numerologiju

Magija brojeva

Brojevi imaju izuzetno važno značenje u našem životu. Ako ih pravilno protumačimo, mogu nam pružiti tačne putokaze za putovanje kroz život. Sve su prilike da numerologija datira još iz prastarih vremena, iz kultura koje su egzistirale na tlu današnjeg Bliskog i Srednjeg istoka, a njeni koreni direktno su vezani za hebrejski mistični sistem poznat pod imenom “kabala” – prva tehnika “broj-u-tvom-imenu”, koja se razvila u zapadnom svijetu.

neophodno  je pomenuti da su u svijetu danas priznate numeričke vrijednosti koje su izvedene iz međusobnih kombinacija engleskog, hebrejskog i grčkog alfabeta.

Medutim, zbog toga sto u našem jeziku postoje Č, Ć, Ð, DŽ, LJ i NJ, mi smo je morali prilagoditi našim uslovima. Tako smo došli do sledećih numeričkih vrijednosti:
1=A,I,Q,J,Y          2=B,K,R,Dž         3=C,G,L,S,Š,Ć,Č         4=D,M,T,Đ,Lj           5=E,H,N        6=U,V,W,X,Nj    7=O,Z,Ž 8=F,P

Na ovoj tablici, kao sto i sami vidite, precizno su navedene vrijednosti svakog slova.
Potrebno je takode da znate da se numeričke vrijednosti od 10 i više, osim dva izuzetka, ali o njima ćemo kasnije, uvek reduciraju samo na jednocifren broj – na brojeve od 1 do 9.

Na primjer, neko ime daje zbir 168. Vi taj broj upisujete u “Notes za numerologiju”, a onda zbrajajte njegove cifre : 168 = 1 + 6 + 8 = 15
Ipak, i 15 je broj sa dvije cifre, te i njega treba uprostiti.
Ovako:  15 = 1 + 5 = 6 Dakle, kada odredjeno ime daje zbir 168, ono ima numerička svojstva broj – šest.

Drugi primjer:  ime daje zbir 59.
Ponovo ćemo ga reducirati i to ovako: 59 = 5 + 9 = 14. Četrnaest je dvocifren broj i ponovo ćemo ga upropastiti. 14 = 1 + 4 = 5 Ime koje ima zbir 59 ima sve odlike broja 5!
A sada o ona dva izuzetka.

To su brojevi 11 i 22. Ipak, čak i u slučajevima kada ispadne taj zbir, mnogi numerolozi ga reduciraju i zbrajanjem 1 + 1 (u prvom slučaju) ili 2 + 2 (u drugom), i dobijaju vrednosti 2 i 4. U svojoj knjizi “Fortune teller” Francis X. King kao ilustraciju navodi ime Peter Dalby. Numeričke vrijednosti slova tog imena su: PETER 8 + 5 + 4 + 5 + 2 = 24 DALBY 4 + 1 + 3 + 2 + 1 = 11

Dodajući numeričku vrijednost imena numeričkoj vrednosti prezimena (24+11) dobijamo zbir 35. Uprostavajući ovaj broj (3+5) dobijamo 8 i taj broj nazivamo – KLJUČNI BROJ. Ključni broj simbolizuje ukupan karakter osobe iz čijeg je imena i prezimena dobijen!

Takodje ukazuje i na sudbinu te ličnosti! Ali, svako ime i prezime u sebi sadrži jos dva vrlo važna broja – BROJ SRCA i BROJ LIČNOSTI!
“Broj srca” se dobija ako zbrajamo numeričke vrednosti samoglasnika (vokala) u imenu (A, E, I, O, U), a “broj ličnosti” dobija se sabiranjem suglasnika (konsonata) u imenu.

Na primjer, evo numeričke vrijednosti samoglasnika u imenu koje analiziramo: PETER 5 + 5 = 10 DALBY 1 = 1 Ukupni zbir (10+1) daje broj 11. Jedanaest je, kao što smo rekli, jedan od dva broja s dvije cifre koje numerolozi smatraju značajnim.
“brojevi srca” Petera Dalbya su 11, odnosno 2 kada se 11 (1+1) reducira. “Broj srca”, ili, kao u našem slučaju, “brojevi srca” otkrivaju prirodu unutrašnje ličnosti osobe koju analiziramo.

“Broj ličnosti” hipoteticnog Petera Dalbya je 6, a dobija se na sledeći način: PETER 8 + 4 + 2 = 14 DALBY 4 + 3 + 2 + 1 = 10 10 + 14 = 24 Zbir numeričkih vrijednosti suglasnika jeste 24. Kako je ovo dvocifren broj, mi ćemo ga uprostiti uobičajnim postupkom 24 = 2 + 4 = 6.

Time smo završili analizu imena, odnosno ličnosti koja nosi ime Peter Dalby. Šta smo dobili? – Ključni broj (odraz cele licnosti) je – 8; -brojevi srca (odraz unutrašnje ličnosti) su 11 i 2; – broj ličnosti (odraz vanjskog utiska ličnosti) je – 6.

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI