0
Ožiljci prošlosti žive u tkivu i živčanom sustavu

Ožiljci prošlosti žive u tkivu i živčanom sustavu

Ožiljci prošlosti žive u tkivu i živčanom sustavu

 

 

Samskare su dojmovi i akcije prošlih života. Šta se tiče tijela, samskare su ožiljci. Ono šta smo radili u prošlom životu, zapisano je u našem tkivu, a nešta je i duboko ukorijenjeno i upisano u vezivnom tkivu. Samskare se nalaze u matrici majja dhatu (živčano tkivo i koštanoj srži).

Dr. Tony Nader kroz istraživanje je došao do toga da samskarama u mozgu vlada hipotalamus, Mjesec u jyotishu jer on je nosilac uma i onoga šta je u njega pohranjeno. One postaju naše tendencije u ovom životu. Dakle, na savjetovanjima neko ima položaje planeta u kojima se vidi da je osoba imala puno veza i živjela neobavezno. Njen živčani sustav će najviše reagirati na takvo ponašanje i na takve osobe i prepoznavat će jedino takve situacije. Često kada ljudi žele promijeniti život, ne znaju koliko je duboko neko ponašanje u njihovom tijelu, pa olako zaključuju da ne mogu upoznati drugačije partnere.

Samskare kao navike su toliko duboko da njihov živčani sustav ne reagira na druge osobe. Jednostavno mogu proći pored idealnog partnera jer su ljubav shvaćali kroz strast i drame i živčani sustav ne prepoznaje ljubav jer ustvari osoba nije imala iskustvo ljubavi. Nove navike se teško stvaraju, a zbog dubljih obrazaca vezanih uz prošlu karmu, psihoterapija se osjeća nemoćno jer ih ne može dotaknuti.

 

S druge strane, mnoge nesvjesne klice se ne mogu spaliti bez meditacije. Pokušajte se kroz znanstveni rad baviti ovom temom i naletjet ćete na zid znanstvene zajednice, šta sam i sam iskusio. Znanost je dogmatična, kao i religija i svakim pokušajem da se krene za istinom u tom području, nailazi se na veliki strah od promjene. Ova je tema poznata ayurvedi, indijskoj filozofiji kao i Jungovoj psihoterapiji. Stoga ljudi sebe promatraju kroz navike roditelja i društva i ne vide svoje tijelo i položaje, izraze lica, pokrete tijela u kojima skrivaju svoje krive stavove vezane za odnose, ali i za sve ostale stvari koje se događaju, a zovemo ih problemom.

Samskare su složena struktura sklonosti i ponašanja nastale od strane prošlih misli, osjećaja i iskustva. Neke samskare nastaju od genetskih faktora, a druge su povezane s prošlim životima. Svaka misao i akcija stvara otiske u umu, a akumulacija tih otisaka proizvodi ožiljke na dubljim slojevima uma. Ipak samskare činimo i radimo na temelju vasana ili ono šta Jung zove arhetipovima. Postoje determinante ponašanja po kojima se ponašamo i koje isto tako treba osvijestiti.

Ayurveda klasificira samskare u tri kategorije – sattva, rađas i tamas. Sattva, rajas i tamas su gune (svojstva) i čine psihološku konstituciju poznatu kao manas prakruti. Sattvične osobine podrazumijevaju svijest, čistoću i jasnoću opažanja, sve šta je odgovorno za dobro i sreću. Također stvaraju pomlađivanje uma i svijesti i jačaju imunitet. Sattvu pojačavamo učenjem i širenjem znanja, a to znači i da time jača naš imunitet. Budha je rekao da uskogrudnost donosi bolesti. Međutim, loše satvične samskare mogu donijeti pravedni gnjev, diskriminaciju, uspoređivanje i natjecateljsko nasilno ponašanje.

 

Sva kretanja i aktivnosti nastaju iz rađasa. To dovodi do senzualnih užitaka, zadovoljstva i nemira. Rađastine samskare mogu stvoriti uznemirenost, napast i imaju tendenciju izazovati poremećaj vata doshe.

Tamas je tama, inercija, težina i materijalistički stavovi. Tamas samskare su odgovorne za nedostatak komunikacije, tupost, težinu, ili depresiju. Život je stalna međuigra tri guna u pojedinačnoj svijesti, ali relativna prevlast bilo sattve, rajas ili tamas je odgovorno za psihološku konstituciju koju nosite u sebi i vidljiva je iz jyotisha. S druge strane, ayurveda pomoću mjerenja može odrediti spomenutu Manas prakruti ili koja vam dosha prevladava, a koja je u neravnoteži. Vatta se na razini puls terapije, sastoji od rajasa i sekundarno od sattve. Pitta je sastavljena uglavnom od sattve s pomalo rajasa. Kapha je uglavnom tamas, s malom komponentom satve. Uravnoteženost uma i tijela nastaje kada su izjednačeni satva, rajas i tamas.

Da bi se loše samskare ili sjemenja uništile osim prehrane na puno dubljoj razini je važnija meditacija koja spaljuje samskare, time mijenja emocije, ponašanje, a onda se uravnotežuju doshe i živčani sustav dolazi u red. Zato se govori o 72 000 živčanih kanala ili nadija od kojih su glavni sushumna, ida i pinglala.

 

Biti svjestan činjenice da sve šta nam se događa ustvari su pohranjena iskustva koja su skrivena u našem tijelu, tkivu, živčanom sustavu i da je često promjena nemoguća ako nemate iskustvo cijele stvarnosti. Tako stvarate krivu percepciju stvarnosti i vidite samo ono šta vam vaša iskustva dozvoljavaju.

Primjerice, oni ljudi koji nemaju iskustvo meditacije, nemaju pohranjena ta iskustva i oni će reći da je meditacija glupost. Kada meditant svakodnevno ulazi u theta stanje, ne samo da ulazi u to iskustvo, ono mu mijenja tijelo i ponašanje. Ukratko, prže se samskare.

Ako ništa drugo, danas nam je znanost potvrdila da meditacija pomaže kod izlječenja bolesti, ali tek kada smo osvijestili ostale segmente osobnosti tj. gune koju moraju biti u ravnoteži.

 

Nikola Žuvela, vedski-jyotish.net/atma.hr/obrada/trecadimenzija.com

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI