Kako zraditi i kako postati bogat.   
    0
    Kako zraditi i kako postati bogat.?

    Kako zraditi i kako postati bogat.?      Izucavajuci ovakvu vrstu literature, baveći se mislima i idejama, saznanjem kako funkcioniše naš um, prirodno je da dolazimo do zakljucka da je novac utkan u svaku tkaninu naše egzistencije, da je zakon ..