LIČNI BROJ (ŽIVOTNI PUT)
  0
  LIČNI BROJ (ŽIVOTNI PUT)

  LIČNI BROJ (ŽIVOTNI PUT)  NUMEROLOŠKA KARTA – mjesto je zapisa važnih modela životnih aspekata i iskustava jedne osobe, otkrivenih i interpretiranih kroz tumačenje njenih brojeva. Ona je mjesto na kome se svi aspekti postavljaju zajedno i ..

  Brojevi i šifre za bolji život Grigorija Grabovoja
  0
  Numerologija II dio lični broj

  Lični boj drugi deo Lični broj 3 Recimo da su trojke uvek raspoložene što deluje zarazno na okolinu. Ali moje trojke, ljudi vas ne shvataju ozbiljno pa vas po malo tretiraju i kao potrošnu robu. Malo vas i zloupotrebljavaju, jer kada god nekome ..

  0
  Numerologija

  Lični broj Lični broj je ono što čini čovekovu suštinu, kakav je iznutra, zatim delimčno fizički izgled i ponašanje, i na kraju specifične životne situacije koje određeni brojevi privlače. On se dobija zbrajanjem cifara datuma rođenja i ..