Više seksualnih partnera i chakre
    0
    Više seksualnih partnera i chakre

    Više seksualnih partnera i chakre Tema seksualnosti uvijek će biti najzanimljivija jer se radi o sporednom, ali i najvažnijem aspektu života i koristi se u svim mogućim proizvodima, te je potpuno komercijaliziran. Ovdje se neću osvrtati na vlas ..