0

PLANETARNA INVAZIJA – TRANSPARENTNI LJUDI

Vanzemaljska porijekla svake od rasa na Zemlji – I dio

PLANETARNA INVAZIJA – TRANSPARENTNI LJUDI
Stjuart Sverdlov

Zahvaljujući pitanju Mirela Ella gdje može naći tekst o porijeklu naših zemaljskih rasa, odlučila sam ponoviti, ne samo taj, nego i ostala dva teksta objavljena na Utočištu početkom 2015. godine. Kako smo već rekli, edukacija je majka mudrosti😉😀 Evo teksta:

“Za one koje interesuje prava istorija ove planete, naše galaksije i ostatka kosmičkog “komšiluka”, prenosim u više dijelova tekst sa Ivantic.net:

Prevodi poglavlja iz knjige “Plava krv, prava krv, sukob i stvaranje

Dok sam radio na Projektu Mantok (MONTAUK), susreo sam se slučajno sa jednom vrstom vanzemaljaca zvanom Reptili. Reptili uglavnom koriste niže astralne ravni za ulazak u materijalni svijet. Ovo je poreklo legendi o astralnim demonima. Moji Mantok kontrolori su mi ispričali da su ovi reptili zvani Drakoni, donešeni od Drako zvjezdanog sistema prije puno eona, od strane vrste o kojoj niko ništa ne zna. Takođe dalje mi objašnjavajući, niko ništa ne zna ni o ovim reptilima, o njihovom originalnom porijeklu.

Komunikacija Transparentnih ljudi sa mnom je bila u potpunosti telepatska. Mentalno su mi rekli da dolaze iz daleke budućnosti gdje ljudska vrsta više ne postoji, i da njihova vrsta nije iz ove vrste realnosti. Nastavljajući, rekli su da je njihova vrsta putovala na određene udaljenosti u prošlost da bi stvorila rasu bića poznatu kao reptili, da bi napadali i testirali ljude. Takođe su mi rekli da su im pomogli Sirijanci sa Sirijusa A u kreiranju Reptila i njihovog smještanja u Drako zvjezdani sistem.
Da bi reptili funkcionisali u ovoj fizičkoj stvarnosti, trebala su im fizička tijela. Transparentni ljudi su uzeli gene od sada fizičkih Lirijanaca, koji imaju crvenu ili plavu kosu, i plave ili zelene oči. Ovi geni su pomješani sa genima Transparentnih Ljudi i njihovom energijom. Tako da sada reptili trebaju tijela koja su arijevske rase da bi opstali na ovoj planeti. Jednom kad su reptili napravljeni u astralnom svijetu, i trebala su im tijela za boravak na ovom svijetu da bi mogli da izvrše svoj zadatak. Na ovaj način su uzeli više fizičkih sposobnosti kroz različite gene, i time postali nadmoćna rasa. Mentalno su programirani da osvajaju i apsorbuju sve od svih rasa s kojima dođu u susret. Oni koje ne mogu iskoristiti, te ubijaju. Svrha svega ovoga je da se stvori nova rasa koja će na fizičkom planu moći da opstane u svim okruženjima. Ovo je jedan veliki kosmički test za opstanak.
Reptili su programirani da vjeruju da su oni superiorna rasa. Naučno gledano njihova DNK je ostala nepromjenjena eonima godina, tako da se bazira na istoj. Za njih je to dokaz da su oni već savršeni, bez potrebe da se prilagođavaju. Mamalianski život (ljudske vrste), u drugu ruku gledano, se mjenjao i evoluirao konstantno da bi opstao. Reptilskom umu ovo predstavlja slabost i degradaciju. Reptili su takođe dvospolci, to jest muško i žensko u jednom tijelu. Što je još jedan razlog zašto oni vjeruju, da je njihova dvopolnost ustvari dokaz superiornosti. To je jedan od njihovih načina razmišljanja, da mogu i da trebaju da osvajaju čitav svemir svo vrijeme. Reptili operišu i djeluju van grupnog uma, nisu povezani na taj način, ali su podjeljeni na različite vrste, od kojih svaka ima poseban zadatak, i koje su poređane po hijerarhiji koja ima 9 nivoa, a napravljena je na osnovu anđeoske hijerarhije. Tako na primjer Hindu kastinski sistem predstavlja repliku njihovog sistema.

( Komentar: politika intervencije Drakonskih trgovačkih kolonija je predstavljena od strane Enlil/Yahweh/Mihajlove strane koja potiče od An Anuki familije. A tu se vide korijeni bankarskog i finasijskog sistema na Zemlji. Templarski sljedbenici MAG-a (drakonska organizacija) su često kreditirani u njihovom investiranju i poslovanju na zapadu. Ovo je apsurdno zbog tog što su već imali postojeću industriju – zasnovanu na strahu i teroru, kao i na hiljadama drugih planeta. ˝Lubanje i Kosti˝ – Orion – začetak gusarske i ucenjivačke priče je primjer za osiguranje i bankarski sistem koji troši javni budžet. Oni su takođe instalirali genetičke kodove ponašanja Australijskim Aboridžinima i Amerikancima koji ih prate u njihovoj Drakonskoj tradiciji, koje su zasnovane na promjenama koje vode osvajanju kolonija i sječi i uništavanju šuma.

Na dubljem nivou bi trebali istražiti vezu između gubitka DNK i gubitka duše, i pristup blaženstvu zvanom NEPHILIM koji je uzrokovao gubitak Drako predaka. Gubitak vatre u krvi uzrokuje gubitak lucidnog sanjanja, gubitak duhovne zaštite i dugotrajne memorije. Dio onog što su izgubili je bio gubitak sposobnosti putovanja kroz vrijeme, što je uzrokovano gubitkom DNK koherencije. Ne kao neke kulture, koje su njihov produkt poput Tibetanaca – koji su stalno svjesni da neće imati kontrolu nad svojom kulturom ako izgube vođu koji je u stanju da se sjeti svojih prošlih života. A to je ono što su Drakoni izgubili. Ovo je dobar primjer za poređenje, slučaj jednog Zulu šamana koji nam kaže da su mu unuci izgubili sposobnost lucidnog sanjanja nakon što su primili vakcine za imunizaciju. Ovo je primjer kako Borg – palo Drakonsko carstvo – tretira DNK. Tako što ne poštuju svoje gene i ne oslobađaju ih, već ih drže pod kontrolom i tako zasljepljuju svoju djecu. )

Da li je ova planeta pod okupacijom?

U dole navedenom tekstu od Lise Rojal i njene knjige ˝Lirijanska Prizma˝ u kojoj se govori o Lirijanskom začetku današnjih ljudi.
Zato što Lirijanci nisu imali odbrambeni sistem na svojoj planeti, bili su samo obična nepomična meta za Reptile, takođe definisane kao ˝Drakoni˝. Posle brutalnog napada kojem su bili izloženi od strane Drakonskog carstva, preživjeli iz Lirijanske zajednice su se rasuli po ostalim lokacijama širom galaksije. Tragovi Drakonskog napada su još uvijek vidljivi današnjim naučnicima. U godini 1985, novine su objavile da su naučnici u stanju da otkriju tragove uništenja koji su proizašli iz centralnog dijela galaksije. Oni vjeruju da je ova eksplozija desila prije nekoliko miliona godina, i da je bila tako jakog intenziteta da talas još uvijek putuje prema kraju galaksije. Oni kažu da nemaju ideju šta je moglo pruzrokovati takvu eksploziju.

Preživjeli su se naselili na Orionu, Plejadama, Tau Ceti, Alfa Kentauru, itd. U ovom djelu galaksije izbjeglice su kolonizovale planetu Mars. U to vrijeme to je bila treća planeta u ovom sistemu. Svijet zvan Maldek je bio četvrta planeta u ovom sistemu, sa bićima koja su bila crvenokosa i zelenooka. U Lirijanskom društvu, crvenokosi ljudi su smatrani posebnim, zbog ekstra senzitivnih moći koje su ih spajale sa drugim višim nefizičkim oblicima postojanja. Posebno su bili poželjni za parenje, jer je to donosilo određene super moći.

Zbog ovog razloga crvenokosi su bili odvojeni od ostalih, i čak su imali svoju podkulturu. Na ovim moćima su im bili zavidni Reptili, koji kao vrsta nisu imali mnogo mentalnih sposobnosti. Često kad bi Reptili došli da okupiraju planetu, Lirijanske izbjeglice bi im ponudile grupu crvenokosih da im udovolje za neko vrijeme. Ova praksa je postala način za udovoljavanje demonima. Planeta zemlja je u ono vrijeme bila vodeni svijet i druga u orbiti od sunca. Bilo je veoma malo kopna. Jedini inteligentni stanovnici su bili vodozemci bez imalo tehnologije. Zemljina atmosfera je bila tečna. Planet definitivno nije mogao da sadrži oblik ljudskog života.

Raseljeni Lirijanci su razvili svoju kulturu, tokom vremena izraženog u eonima. Čak se i njihova genetika manifestovala i razlikovala od kolonije do kolonije. Na primjer, Mars i Maldek su bili slični trenutnom Zemljinom okruženju, sa toplom klimom i ne tako bogatom atmosferom sa oksigenom. Gravitacija na Maldeku je bila teža nego na Marsu, tako da su oni razvili deblji oblik i i mnogo agresivniju narav. Mars je bio bogat u rudama. Ljudi Maldeka su vjerovali da su zaslužili ove rude zbog preživljavanja. Marsovci su zatražili od bića sa Sirijusa A da im daju tehnologiju kojom bi se zaštitili, ne samo od Reptila već i od njihovih humanoidnih sunarodnjaka i rođaka. Sirijanci su bili poznati kao trgovci tehnologijom, bili su najbolji, čak djeleći to i sa Reptilima. I tako su napravili odbrambeni mehanizam na Marsovskom tlu.

Mars je šuplja planeta, kao što su i Jupiter i Zemlja. Planete su napravljene od materijala koji je nastao raspadom zvijezda, i ta se masa oblikovala i hladila tokom vremena. Centrifugalna sila je odradila svoje i stvorila konačan oblik.
Veza između ovih planeta se vidi i u rasporedu vulkana, koji se kod svih nalaze na 19 paraleli.

REPTILSKI PROGRAM RADA

Reptilski program rada je da traže pripadnike ljudske vrste radi uništenja i asimilacije, i korištenja njihove krvi i hormona za hranu i zamjenu. Rečeno je od strane onih, koji su postavili Reptile u našu galaksiju, da nama ljudima trebaju paraziti koji će nas primorati da ubrzamo svoju evoluciju. U daljnjem, dio ljudske krvi na Zemlji danas je porijeklom od Reptilske što je u neku ruku proizvelo niz korisnih efekata. To je povezano najviše sa rasama Keltske ili Engleske RH- negativne grupe krvi.

Posljednji ostaci Lirijanaca koji su naselili druge planete, su stvorili neku vrstu udruženja, koje ima za cilj odupiranje Reptilskoj kolonizaciji. Oni su ovo udruženje nazvali Galaktičkom Federacijom, u kojoj se nalazi oko 110 različitih kolonija. Kolonije koje pripadaju Federaciji, su odlučile da preprave svoj identitet i da uspostave novi način rada i ponašanja, koji će biti drugačiji od onog u prošlosti. Zajedno su našli način da se suprostave i odbiju napade Reptila. Takođe su postojale tri osnovne grupe, koje se nisu pridružile Federaciji. Ove tri grupe su smatrane ekstremistima ili nacionalistima, koji su pokušavali da povrate slavu stare Lirijanske civilizacije. Jedna grupa se zvala Atlantiđani, smještena na planeti Plejade. U to vrijeme je postojalo šesnaest različitih kolonija Lirijanskih izbjeglica, širom Plejadskog sistema. Pripadnici ovih kolonija su htjeli da uklone Atlantiđane, zato što su insistirali na svojoj nezavisnosti, i nisu pomagali njihovim rođacima.

Druge dvije grupe su bili Marsovci i Maldekanci, koji su već bili u zavadi sa svima ostalima. Zbog ovog razloga su Reptili obratili pažnju na ove dvije kolonije. Po Reptilskom razmišljanju i načinu bilo bi lako razdvojiti ove dvije grupe i osvojiti ih. Ali Reptili vole da koriste komete i asteroide za svoj napad na druge planete, koristeći ih za svoja putovanja kroz sisteme. Prvo naprave malu crnu rupu kao pokretač za veći planetoid, prema određenoj destinaciji. Kad ih koriste kao oružje, onda koriste neku vrstu svjetlosnog akceleratora, kojim stvore udar i upute kometu ili asteroid prema meti. Sva ova tehnologija je svorena od strane bića sa Sirijusa A.

U ovom slučaju, poslali su veliku ledenu kometu usmerenu prema Marsu i Maldeku. Ali pošto Reptili nisu naučno obrazovani, došlo je do pogrešnog proračuna i kometa je promjenila kurs usljed uticaja velike džinovske planete Jupitera, i krenula da udari ovaj put samo Maldekance, koji su odmah zatražili pomoć od Marsovaca. Iako u zavadi, Marsovci su im dozvolili da pređu na njihovu planetu. Planeta je ekplodirala i stvorila veliki pojas asteroida, između Marsa i Jupitera. Eksplozija je takođe odvukla Mars dalje od sunca. (Kometa je takođe uzrokovala preokret Urana na drugu stranu. To je jedini poznati Planet koji rotira Sjeverno-Južno umjesto Istočno-Zapadno.)

Kometa je nastavila svoj put prema Zemlji. Toplina Sunca i jačina gravitacije između dvije sile su uticale da se vodena atmosfera Zemlje polarizuje. Ova polarizacija je privukla većinu leda sa komete koja je prolazila blizu Zemlje na polarne dijelove Zemlje, i taj led je prekrio polove, blizina gravitacije komete je otkrila delove Zemlje na kojima se pojavilo kopno. Zemlja je povučena prema mjestu na kojem je prije bio Mars. Većina tadašnjih stanovnika Zemlje je prebačena na druge planete, dok je jedan dio ostao u novo formiranim okeanima.

Reptili koji su se nalazili unutar komete, sadašnji Venus (Venera), izašli su na površinu ovog svijeta. Izgradili su sedam gradova, po jedan za svaku ljestvicu u hijerarhiji. Godine 1980, jedan Njujorški časopis je napisao da su Rusi, posmatrajući Veneru došli do otkrića da je na njoj primjećeno sedam bijelih sfernih površina veličine manjih gradova. Ali su Američki naučnici došli do zaključka da je ovo prirodnog karaktera, takozvani reljefni izgled, koji može da lako izazove zabunu. Reptili su takođe privukli jedan manji objekat u blizini Zemljine orbite, koji se sada zove Mjesec. A to je još jedan korak u kolonizaciji ove planete.
Naučnici smatraju da je Mjesec potpuno prirodni objekat, iako se ne okreće oko svoje ose. Mjesec je okrenut prema Zemlji cijelo vrijeme samo jednom stranom, dok je druga stalno u mraku. Očitavanja putem sonarnih instrumenata pokazuju da je Mjesečeva konstitucija puna šupljina.

Reptili su izabrali veliki kontinent da bi započeli stvaranje svoje civilizacije na Zemlji. Ovo je bila veoma velika zona koja danas predstavlja područja od Japana do Australije, i od obala Kalifornije do Perua. Havajska ostrva su u sredini ove nekad jedne mase. Ovdje se razvijala ova Reptilska kultura. Sa sobom su doveli bića koja su bila njihova vrsta dinosaurusa. Sva bića koja su stvorena zajedno sa biljkama su odraz njihovog mentalnog sklopa. Tako da su Reptili stvorili dinosauruse, a ljudi kao sisari nisu mogli da žive zajedno sa dinosaurusima na istoj planeti. Takođe sistem razmišljanja Reptila je drugačiji od ljudskog, i oni ne evoluiraju. Trebalo je da prođe nekoliko milenijuma da Reptili odluče da li da žive sa ljudima. I pored svega Zemlja je ipak bila previše udaljena od njihovog centralnog sistema, to jest Drakonske Imperije.

U međuvremenu Marsovci su počeli da žive pod zemljom sa njihovim Maldekanskim gostima. Nešto je trebalo hitno da se uradi da bi se spriječilo njihovo međusobno uništavanje. Tako da su Marsovci tražili od Federacije da ove presele na drugu planetu. U isto vrijeme su i Plejadijanci tražili da ovi presele Atlantiđane van njihovog sistema, na drugu planetu. Federacija je odlučila da iskoristi Atlantiđane kao balans na Zemlji, i ako oni prežive Drakone onda će preseliti i Maldekance. Atlantiđane su naselili na područje danas poznatom kao Atlantik. Tako da su oni zaokupili pažnju Reptila, što je odgovaralo Federaciji.

U to vrijeme i Maldekanci stižu na Zemlju, i stvaraju veliku koloniju u mjestu danas poznatom kao Gobi pustinja. Maldekanci napadaju baze Reptila u želji za stvaranjem boljeg životnog okruženja, a takođe bombarduju i Atlantiđane i Lemuriju sa laserskim oružjem. Ovo bi se moglo smatrati prvim svjetskim ratom.


KONFLIKT I STVARANJE
Da bi se zaustavilo ratovanje i Zemlja učinila mirnom za život, između kolonija je ugovoren sastanak od strane Federacije. Sastanak je održan van Mliječnog Puta, na planeti Hatona u Andromeda galaksiji, i sa vijećem koje je bilo potpuno neutralno, jer je dosadašnje većim dijelom bilo povezano sa jednom od pobunjenih frakcija.

Hatonsko vijeće je mnogo vremena bilo suzdržano, dok su se borbe nastavljale u ovom solarnom sistemu. Konačno sa njihovim posredovanjem i učešćem, sporazum je postignut. Ovaj sporazum je postignut između ljudske vrste i Reptila, ali bez odobrenja i znanja Reptilske Drako imperije. Sporazum se odnosio na to da će nova ljudska vrsta, sadržavati DNK svih strana zainteresovanih za mirno riješenje.

Da bi se odvojili djelovi za ovu buduću vrstu, od strane reptila je bilo potrebno odvojiti muške ćelije od ženskih. Ovo je objašnjenje zašto svi ljudi na planeti imaju Reptilsku DNK. Ovo je takođe objašnjenje zašto prolazimo kroz reptilsku fazu razvoja. Nakon što je rasa stvorena pod rukovodstvom Hatona vijeća, poslije toga je bila i uništena nakon neslaganja pojedinih strana. Ovo je objašnjenje zašto su preci čovekovi na Zemlji u jednom momentu postojali, a u drugom nestali, gledano kroz arheološke analize. Dvanaest humanoidnih i jedna Reptilska DNK donirana je za ovu svrhu. Ljudska vrsta je razvijana na području današnjeg Iraka i Irana, kao i na dijelu Afrike. Hibridne rase su razvijane na Atlantidi i Lemuriji. Potomci ovih su danas viđeni kao Jeti na području Sjeverne Amerike i Azije, Aboridžini u Australiji i Pigmejci i Vatusi na području Afrike. Afrička verzija bića je stvorena od nomadskih Drako planeta zvanih Nibiru i Marduk. Kosmička šala koja se desila u ovom projektu je ta da su svi donatori u ovom slučaju programirali sekvence svojih DNK da budu dominantnije u odnosu na druge. Ovaj projekat je bio osuđen na propast prije nego je i započeo. Duše koje su bile inkarnirane u bića na Zemlji su se mogle nazvati mentalno kontrolisanim žrtvama. Mnoge napredne civilizacije su ovu planetu smatrale nekakvim zatvorom pa su ovamo slale svoje najgore osuđenike. Ponekad su se ova bića otkrivala kao na primjer: Ričard Dalmer, Vlad Drakula, Čarls Menson, Ričard Spik itd.

Mnogobrojni pećinski ulazi u untrašnjost planete postoje u Roki i Sijera planinama, u zapadnom dijelu Amerike. Ulazi takođe postoje i na Alpima, Himalajima, Andima i Karibima. Tu je takođe prisutan i veliki broj ulaza na dnu okeana, posebno u dijelu Atlanskog okeana, Karipskog mora. Sve ove zone su obezbijeđene od strane lokalnih vlada i NWO specijalnih jedinica. Posebno napravljeni ulazi su ispod Denverskog aerodroma, Giza platoa u Egiptu, i mnogim Aero kompleksima širom svijeta. Tu su i manastiri u Kini i Indiji. Jedan od glavnih ulaza u Kini je ulaz koji se krije pod Šensi piramidom koja je pod posebnom zaštitom i, naravno, zabranjen je pristup za građane.

Bez prisutnosti Reptila na površini Zemlje, Atlantiđani su mogli da uspostave nova pravila, pravila koja su im odgovarala kao jedinim gospodarima planete. Oni su uspostavili nove kolonije širom planete. Pozvali su Sirijance da dođu i učestvuju u tome. Otjerali su Mardukance, i preuzeli kontrolu nad njihovim robovima. Stvorili su nove vrste, za zemlju i moru, od kojih su postali Merdoci koji su bili spoj delfina i humanoida. Delfini su porijeklom sa Andromede. Svaki put kad bi Atlantiđani primjetili Reptilske aktivnosti koje bi mogle značiti napad, oni su unutrašnjost Zemlje spaljivali laserima da bi ih pobili. To je za posljedicu imalo poremećaje u Zemljinoj kori, što je rezultovalo pucanjem površine kontinenta, i naravno propašću civilizacije. Jer su pod strahom od uništenja dozvolili da kontrolu nad planetom preuzmu razni vračevi, koji su zauzeli mjesta vođa i naučnika i time onemogućili moguće spašavanje.

Nažalost, propast je bila neizbježna. Mnogi su izbjegli na područja koja su sada poznata kao Egipat, Peru, i zapadna Evropa. Ova katastrofa je uzeta kao nova mogućnost za stvaranje ljudske vrste, koja je bazirana na sasvim novoj vrsti samosvjesnosti kao nacije. Sirijanci su pomogli izgradnju Egipatske kulture, a Rigelijanci su bili zauzeti istim poslom u Kini i Orijentu. Tada su Reptili vidjeli ponovnu priliku i iskoristili je.

Plava Krv

Život u untrašnjosti Zemlje je omogućio Reptilima da se u potpunosti pregrupišu i obnove. U ovoj tački oni su bili potpuno odsječeni od svoje centralne baze Drakonske Imperije. Njihov svemirski brod Mjesec je bio u ljudskim rukama, nalazili su se sami na planeti koja je bila u potpunosti pod kontrolom drugih bića. Došlo je vrijeme da se odbrane. Razvili su plan o opsadi planete na način da počnu miješati gene ljudi sa svojim, a pošto su ovi već imali jedan dio tih gena u sebi, nije bilo teško ući u temelje ljudskog uma. Reptili su već bili upućeni u sistem ponašanja humanoida, sad je bilo lako pojačati taj uticaj.

Narod Sumera je izabran kao početna tačka. Ovi humanodi su bili potomci Marsovskih, Maldekanskih i Lirijanskih izbjeglica. Reptili su imali određenu olakšicu u tom slučaju jer je bilo lako kontrolisati umove ovih crvenokosih ljudi.
Oteli su članove vladajuće klase i političke lidere. Od njih i njihovih potomaka pravili su svoje hibride. Koristeći ove ljude započeli su novi program hibridizacije koji je trajao nekoliko generacija dok nije usavršen. Ovo je proizvelo novi izgled Reptila koji su ličili na ljude, i lako su mogli da transformišu svoj izgled. Ovo im je omogućilo da zazmu pozicije potrebne za svoju vladavinu. Ovu tehnologiju genetičkih promjena i umnog programiranja su dobili od Siriusa koji su bili pravi eksperti u tome, i nisu se lišili da ovu tehnologiju podjele sa Reptilima.

Kad je program hibridizacije završen, Sumerske vođe su bili zamijenjeni sa hibridnim Reptilima tako da su Reptili činili vladajuću klasu. Njihova krv je zbog ubacivanja Reptilskog DNK pri oksidaciji menjala boju u plavo-zelenu, stoga su ovi Reptilski hibridi nazvani ˝pripadnicima plave krvi.˝

Današnji predstavnici vladajuće klase su upravo ti hibridi. Oni su usavršili svoj izgled i postigli potpunu sličnost. Jer im je sada lakše da vladaju, nego u vrijeme kad su još imali prisutne odlike Reptilske fizionomije. To bi u današnje vrijeme izazivalo strah i sumnju. Jedan oblik Reptilskog izgleda čuvan je kao ikona i legenda. Imali su kipove koji prikazuju ženku Reptilku kako drži hibridnu bebu. Reptilski pripadnici plave krvi su zatražili pomoć od Sirijanaca da bi mogli nastaviti sa oblikovanjem ljudskog tijela do potpune sličnosti. Sirijanci su znali da bi izbjegli primjećivanje, trebalo je koristiti životinje za te eksperimente usavršavanja. Tako su koristili svinje koje su im zbog određenih tjelesnih sličnosti u pogledu organa bile najbolje. Zato tek kada se usavrši određena metoda na svinjama, ona je onda primjenjivana na ljudskom faktoru. Rak, droge i ostale bolesti su prvo testirane na svinjama, pa tek onda na ljudima.

Kako je vrijeme prolazilo civilizacija Sumera je transformisana u druge kulture. Raznim migracijama preseljavali su se na druga odredišta u Centralnoj Aziji. Ljudi koji su se selili su vodili svoje vođe (plave krvi) sa sobom, naravno pošto su ovi bili njihovi kraljevi. Raširili su se širom svijeta. Sumeri su tada postali poznati kao Sum-Arijci ili samo Arijci. Oni koji su bili u Indiji poznati po tamnoputoj koži, su Reptilski potomci sa Lemurije. Ovi drugi poznati kao Arijevci su naselili severnu Indiju. Sumeri su takođe naselili prostore današnjeg Kavkaza. Od Kavkaza su se plavokrvni ljudi raširili prema Evropi, i razvili u Franke, Kambriance i Teutonce koji su naravno bili manipulisani od strane raznih vanzemaljskih kultura, kao što su Antarijanci, Aledbaranci, Tau-cetianci i ostali koji su činili ostatke Lirijanaca, kao što su to bili Atlantiđani. Atlantiđani, koji su ostali ovde na planeti, su postali Kelti.


Da premotamo traku samo malo, ja sam rekao da su nasljednici Reptilskih hibridnih Sumeranaca otišli i naselili Centralnu Aziju i Srednji Istok. Oni su se većinom zadržali u Kavkaškim planinama i postali poznati kao Hazari. Odavde se šire djelom Evrope i stvarajući sjeme novih identiteta poznatih kao Vikinzi, Franci, Teutonci i Rusi. Imajte na umu da kad je Atlantida potonula, neke od ovih izbjeglica su otišle u Zapadnu Evropu i razvile se u Kelte. Neki su otišli u Grčku, a ostali na Italijanski poluotok. Ovi ljudi su bili ovde prije nego što su došli hibridi. To je bilo u međuvremenu, kada je počelo uništenje Atlantide pa do tog perioda kada su Sumeri otišli na druga mjesta i počeli da razvijaju svoju genetsku kulturu, baziranu na njihovom matičnom svijetu.

Ove plavokrvne vođe su se takođe infiltrirale i u ljude Istočne Evrope. Svi ovi tuđinci su stvorili različite kulture zasnovane na ideologiji božanstava. Na području Palestine je kultura koja se klanjala i žrtvovala ljude vanzemaljcu kojeg su nazivali Bogom ili Elohimom. Slično je bilo i kad su se Arijevci pomješali sa Dravidima od kojih je nastala Hindu religija, koja je aktivna kopija Reptilske hijerarhije. Kaste su tako direktna kopija nastala djelovanjem Reptila.

U isto vrijeme sve ovo se dešavalo i u ostalim djelovima svijeta. Kao na primjer u Aziji, gdje su Rigelijanci kontrolisali i usmjeravali u razvoju potomke Lemurijanaca koji su se ovde naselili. Rigelijanci su bili u početku humanoidna rasa koju su s vremenom Reptili asimilirali i kontrolisali. Ovi Reptilski hibridi su ustanovili Dinastije u Kini i Japanu, koji su se sada razvijali odvojeno od svojih zapadnih rođaka. U svojoj maniji za kontrolom Reptili su koristili različite rase za doniranje DNK, koja je upotrebljavana za originalni ljudski projekat. Oni su studiozno posmatrali različite vrste hibrida i odlučivali koji su najbolji za ovaj proces uspostavljanja kontrole. Svi ovi hibridi su kontrolisani kroz Reptilski mozak, koji je bio povezan sa njihovim osnovnim misaonim procesima, ali opet su neki bili prijemčiviji od drugih.

U Evropi plava krv je u potpunosti ovladala velikom većinom stanovništva, i postala je njihov predstavnik u vidu kraljevskih porodica i vladara. Oni su se ubacili u Arkturijanski eksperiment na Apeninskom poluostrvu i započeli novo globalno carovanje kroz Rimljane. Oni su obustavili eksperimente u Grčkoj, i u potpunosti se prebacili na ovaj novi vid globalnog vladanja kroz Rimsko carstvo.

https://www.facebook.com/utociste.za.sve/

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI