0

Plava Noć u nama

 

Od danas 14.8. do 26.8. na našu svijest i život silan energetski utjecaj ima energija koju majanska astrologija naziva začaranim valom Plave Noći. Ova energija nas poziva da uđemo unutar sebe i istražimo procese u našoj nutrini.

Afirmacija: Ja sam tvoje mesto misterije i pod-svesnosti. Ja ti dajem snove i tišinu.

Plava Noć predstavlja noć, kuću, unutrašnji prostor, snove, izobilje, intuiciju, povezana je sa Mesecom, Saturnom. Ona predstavlja tamnu unutrašnju stranu hrama našeg bića (naše prave ličnosti), misteriozno mesto unutra, putovanje unutar sebe. Ova energija nas poziva da uđemo unutar sebe i istražimo procese u našoj nutrini. To je veliko polje potencijala koje se nalazi u dubini ljudskih emocija i osećanja. Ovo je mesto gde se uvek možemo povući i primiti darove koji tu čekaju.

Noć daje intuiciju i snove, a u snovima postoji samo izobilje i sve je perfektno. Noć nas podseća i da izađemo iz svog straha od oskudice. Ona sanja i u njenoj dubini ne postoji razlika između prošlosti i sadašnjosti, stvarnog i imaginacije, sna i sanjara. Ovo je prošireno polje gde je sve moguće i u stalnom procesu kreiranja, stvaranja. U vremenu snova ograničavajući pojmovi kao što je vreme, prostor, linearna uslovljenost nestaju i imate neograničen pristup svim realnostima. Snovi imaju različite mogućnosti. To je oblast u kojoj potencijali, prošlost i budućnost se nalaze unutar iste matrice kao i sadašnji trenutak. Ova energija nam pomaže da proširimo svoj um i daje mogućnost da odsanjamo drugačiju realnost i uđemo u tajnu u kojoj se realnost upravo stvara.

Ukoliko želite da radite s energijom plave noći vizualizirajte crnu boju. Ona predstavlja utrobu šireg sebstva, receptivne uslove neophodne da u potpunosti primi svetlost, to je prilaz do mudrosti i nesvesnog, misterija ponora gde možete ući u kolektivno polje snova za kreativne ideje i uvide. Noć uključuje i nijanse sive kao simbol spajanja svetlosti sa tamom.

Kroz polje snova na površinu izlaze vaše psihološke polarnosti i suštinski problemi i pitanja. To su konstrukcije vaših uverenja koja ste naučili iz društva i iskustava kao što su volim, ne dopada mi se, vrednosti i stavovi. Svako prirodno privlači situacije koje obećavaju integraciju ali kroz uslovljavanje i navike možda ćete izabrati da nadoknadite boravak u fiksnom obrascu da biste zaštitili svoju poziciju. Ovakvi izbori prividno stvaraju olakšanje a problem se zadržava nerešen da se ponovo integriše. Često kroz san, simptome tela ili odnose možete naći šta je blokirano ili skriveno manifestovanje u vašoj svesti. Moguće je da se često opirate nepoznatom i novom i izbegavate da pređete granice koje vode prema vašem rastu i razvoju, jer tu se od vas možda može tražiti promena u vašim osnovnim strukturama verovanja. Dubok rast je moguć samo kroz rad sa ovim teškim materijalom. Kroz praćenje toga u tami vi dovodite u polje snova svetlost koja će vas nositi do celovitosti i ispunjenja.

Meditacija plave noći je: „Ja sam tama koja je svetlost i tišina koja je ples.“ Ova meditacija opisuje paradoksalnu energiju plave noći, mesto tame iz kog sve zrači svetlošću, ponor bez forme koji sadrži sve mogućnosti. U pronalaženju ove mirne tačke plave noći možete pristupiti bilo kakvom izrazu svetla. Energija Plave Noći traži od vas da budete mirni, tihi da dozvolite tom izražavanju da se oblikuje iz tame. Iz tame Noći izranja suštinsko sopstvo. Sedite u tišini i prihvatite uvide i integracije.

Unesite vaše probleme u polje snova, van mraka i u svesnost. Jedan od takvih primera je ako u sebi držite naizrečeni bes, neko u vašem neposrednom polju snova će pokupiti taj problem i reflektovati ga za vas tako da ga možete posmatrati i učiti iz tog iskustva. To je priroda duhovne evolucije – svaki deo holograma odražava, reflektuje svaki drugi deo, tako da svi mogu biti posmatrani i može se učiti iz toga. Dovođenjem ovih skrivenih delova u svesnost dobijamo priliku da ih transformišemo.

Jedna od senki plave noći je kada ste izgubljeni u sebi, suviše „unutra“ i subjektivni, pojedinci ovu subjektivnost doživljavaju kao depresiju. Umesto odupiranja procesu ovu poziciju možete iskoristiti i naučiti da se suočite i oslobodite svoje najdublje strahove. Saznajte šta je ono što pokušava da vam se prikaže a vi niste spremni da to pogledate. Ukoliko prođete kroz svoju zaglavljenost možete doći do neočekivanih uvida i darova u mraku. Još jedna od prilika za posmatranje „unutra“ može biti prepoznavanje kako procenjujete i sudite sebi. Vaše samo-osuđivanje umanjuje pristup unutrašnjoj mudrosti. Ukoliko se oslobodite osuda i etiketa prirodno se otvarate rastu. Tokom života stvarate „kuću“ iz koje posmatrate svet i u kojoj živite, normalno je tokom puta praviti greške ali takođe trebate ući unutar sebe i otkriti svoju suštinu, da biste se oslobodili lanaca i veza starih struktura. Prirodno je da ćete se u toku ovog procesa osećati ranjivo. Ali ćete razbiti blokade i barijere oko srca sopstva i kreirati novi „dom“.

Samo-prosuđivanje pojačava probleme samopoštovanja i osećanja odvojenosti. Svako je sam po sebi vredan, postanite svesni svega što sugeriše da niste vredni i dostojni da primite ono što želite. Ovakve presude mogu ometati vaš lični razvoj. Volite sebe. Uverenja koja su spremna da budu transformisana vam pokazuju put kroz sopstveni mrak. Ukoliko ste voljni da pratite svoj proces kroz prividni mrak i nelagodnosti pronaći ćete i poklone koji se tu nalaze. Energija plave noći vam pomaže da vidite da su ograde i ograničenja samo prilike da učite.

Plava Noć može biti i signal nesvesnog straha od promene, od dubokih osnovnih pitanja do straha od životnih lekcija. Tamo gde su iluzije straha odvojene od svesnosti su darovi integracije i celovitosti. Ono što deluje kao skupljanje u sebe će vam doneti transformaciju u više fluidno i prošireno stanje.

Odlaskom duboko unutra Plava Noć vas uči najvećoj istini – ono što je sadržano u tami ima najveći potencijal svetla.

Ljudi rođeni na dan Plave Noći su fokusirani ka unutra (u dušu, srce).Oni su skloni razmišljanju, zamišljeni i s vremena na vreme osećaju jaku potrebu da se potpuno povuku. Oni su teški radnici, ne odustaju lako. Mogu biti i veoma konzervativni i teško im je da prihvate drugačije mišljenje i stavove. Ne vole da se smire na jednom mestu ali je za njih dobro da kreiraju sopstveno utočište gde se mogu vratiti i osećati emocionalnu sigurnost i gde se osećaju kao kod kuće.

Val Plave Noći traži od nas da se fokusiramo na svoje unutrašnje ja. U ovom periodu se možete osećati umornije nego obično, ukoliko se to desi i imate potrebu da više spavate onda to i uradite jer je ovo i vreme snova, možete i zapisati svoje snove. U svetu snova ne postoji oskudica već samo izobilje, strah od oskudice je njemu suprotan, pa u ovom valu možete biti izazvani da se vratite u svoje strahove i zato sačuvajte svoju veru. U ovom periodu i kućni zadaci mogu privući vašu pažnju ukoliko se to desi posvetite se i njima. Ovo takođe može biti vaša unutrašnja kuća i podseća vas da obratite pažnju da li se osećate kod kuće u sebi i sa samim sobom.

 

 

 

izvor elementi hr

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI