0
Pluton krenuo direktnim hodom

Pluton krenuo direktnim hodom od 1. oktobra 2018

Pluton krenuo direktnim hodom od 1. oktobra 2018: Došlo je vrijeme da nešto ‘umre’ kako bi novo moglo da se rodi

Nakon nešto više od pet mjeseci retrogradnog kretanja, Pluton 1. oktobra kreće naprijed.

Pluton ima simboliku transformacije. On je simbol smrti i ponovnog rođenja –preporađanja. Njegovi uticaji na nas su silno duboki, idu iz nesvjesnog i nekad je jako teško dokučiti šta se uistinu događa dok ti unutrašnji procesi ne izađu na svjetlo dana.

Uvijek je s njim nešto skriveno, potisnuto, duboko zakopano.

Njegovo retrogradno kretanje koje je započelo 22. aprila moglo nas je podstaknuti da se zagledamo dublje u svoje ponore. Otkrijemo strah koji nas blokira. Povežemo uzrok i posljedicu. Shvatimo zašto nešto nije ili ne može biti.

Možda smo mogli doživjeti neke gubitke ili iskustva koji su nas promijenili.

Možda je trebalo da naučimo da pustimo i otpustimo.

Pronađemo izgubljeni mir.

Ponovo uspostavimo ravnotežu.

Vidimo šta je to što je destruktivno oko nas i u nama.

Njegov direktan hod koji započinje 1. oktobra, omogućuje nam da složimo razbacane kockice jedne priče, stavimo ih na svoje mjesto i krenemo dalje.

Sada imamo više jasnoće, izoštreniji fokus.

Postajemo svjesni svoje snage i unutrašnje moći.

Možemo pobjediti strah i krenuti prema onome što želimo da ostvarimo.

Otpustiti prošlost.

Prevazići krizu.

Došlo je vrijeme da nešto ‘umre’, kako bi novo moglo da se rodi.

Zato odbacite stare terete, težine zbog kojih ste išli protiv sebe i protiv onoga što vam je bitno.

U svakom slučaju, na djelu je svojevrsna regeneracija unutrašnjih resursa, a što će nam omogućiti da hrabrije vozimo vijugavim stazama života.

Julijana Oremović

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI