0
SATURNOV TRANZIT KROZ ZNAK JARCA, NJEGOVO PREBIVALIŠTE

SATURNOV TRANZIT KROZ ZNAK JARCA, NJEGOVO PREBIVALIŠTE

SATURNOV TRANZIT KROZ ZNAK JARCA, NJEGOVO PREBIVALIŠTE

Saturn predstavlja VRIJEME (Grci su ga nazivali KRON, od grčke reči „Khronos“ koja znači vrijeme), znak Jarca predstavlja PRAVDU, ISPRAVNOST, ČOVJEČNOST, OZBILJNOST, Saturn kao njegov vladar traži TRUD, NAPOR, ODGOVORNOST, RAD, STROGOST, MORALNOST… VRIJEDI SE POTRUDITI, na ličnu i društvenu korist, i boljitak. OBILJEŽJE SATURNOVOG BORAVKA U JARCU jeste “POVUCI RUČNU, PRIKOČI sa svojim ishitrenim impulsima”, sa MARSOM, jer MARS je PEDALA ZA DAVANJE GASA, KAO I URAN. POTREBAN JE OSJEĆAJ ZA MJERU.
Jarac po tradiciji, kao i X astrološka kuća koja njemu prirodno pripada, označava STATUS, KARIJERU, POSLOVNOST. NEPRESTANA BORBA SA SAMIM SOBOM, SUŠTINA JE UTICAJA SATURNA. Kao i sa drugima.

Uran je “činilac” u čovjeku koji je spreman i voljan da odbaci stare obrasce, čije postojanje osigurava Saturn.
Uran je simbol društvenih reformi, revolucija, ekoloških pokreta. Njegov krajnji cilj je sveopšte bratstvo ljudi, humanost i poštovanje svačije individualnosti. Uran daje duboku potrebu da se da lični doprinos prosperitetu čovječanstva.

Dodir Urana u Biku, donosi moć, ambiciju, neustrašivost, želju za rizikom, mogućnost velikih poslova i ostvarenje ideja o kojima se mašta cijeli život, ali i ponašanje kada se ide iz krajnosti u krajnost. Ovo je najmoćniji faktor promjena i velikog napretka, ali isto tako stvara atmosferu velike napetosti, izazova i rizika. S druge strane, Saturn je u trigonu sa Uranom u Biku, (i sekstilu sa Jupiterom u Škorpiji do početka novembra), a on predstavlja kvalitet discipline i samokontrole, izvršavajući civilizovani uticaj na čovječanstvo.

Saturn predstavlja reakcionarnu vladajuću silu svemu što je novo, drugačije, on je navikao na utabanu, provjerenu stazu. Djeluje na održavanje socijalnog položaja, donosi ambiciju, strogu samokontrolu. Uran predstavlja slobodu, oslobađa od pretjerane zaokupljenosti dužnostima kojima nas zatrpava Saturn. Uran sprječava da se zaglavimo u rutinu, on daje stimulans da tražimo nova iskustva i eksperimentišemo sa onim što je drugačije. Nagoni nas na izražavanje individualnosti bez obzira je li drugima prihvatljiva ili ne.

Simbolizuje izvor iz koga nastaju nove ideje. Uran je tolerancija spram svih načina postojanja i življenja. Saturn u Jarcu trigon Uran u Biku donosi skladan spoj promjene i stabilnosti. Možemo dobro da funkcionišemo u skladu sa pravilima i propisima, uz uživanje u ličnoj slobodi. Korisno je vrijeme za postojane promjene u životu; pozicija za grupne aktivnosti, mogu sarađivati ljudi iz različitih sredina i držati ih zajedno na okupu dugoročni ciljevi.

Na nivou znaka Jarca čovjek ima jasno određenu zamisao o tome šta jeste, šta može da uradi i šta može da postigne na društvenom planu. Stabilnost forme veoma je važna Jarcu kao zemljanom znaku, a njegova kardinalna, akciona priroda, usmjerena prema spolja, znači da će se Jarac baviti davanjem oblika određenim stvarima. Samim tim, možemo stepen Jarca da shvatimo kao vrhunac procesa u kome sve dobija oblik. Predstavlja poistovjećenje sa nekom idejom, bilo duhovnom ili ne, dok se u društvenoj sredini naglašava statusni položaj. Ovo je jedan od razloga zašto je nekome, na nivou Jarca, toliko važno da sačuva i odbrani svoj položaj, status u društvu. Potreba za sigurnošću je veoma jaka.

Osoba rođena u ovom znaku, ili ascendentu , ili sa planetama u Jarcu, mora da se bori sa činjenicom da put razvoja vodi kroz jasno označen unutrašnji i spoljašnji položaj, upotrijebiće svu svoju energiju na aktivan način, da bi postigao taj dobro isplanirani razvoj; biće ambiciozan i želiće status i poštovanje. Da bi postigao ovaj cilj, osloniće se na istrajnost, štedljivost, disciplinu, poslovni odnos, moralnost, ispravnost, čestitost i pouzdanost, i može odavati utisak da je prilično hladan i nedovoljno osjećajan. Ipak, mnogo se toga dešava iza njegove nepronicljive, zatvorene, “zakopčane” mirne spoljašnosti.

Borba za priznanjem, koja se rađa iz njegove potrebe da sačuva formalnu stranu stvari, može da djeluje tako da se Jarac osjeća usamljenim i mehalonholičnim na njegovom ambicioznom životnom putu koji stremi naviše. Iako ponekad ne djeluje tako, on je veoma osjećajan, on će se dugo zadržavati na svojim osjećajima, i biće mu teško da zaboravi bolna iskustva. Jarac ima cilj pred sobom, on ne popušta pred teškoćama, bez obzira na to koliko se daleko u budućnosti njegov cilj nalazio. On strpljivo izdržava ograničenja, frustracije i poteškoće, pošto dolaze unutar jasno određenog okvira; on mora da prođe kroz njih da bi došao do svog unaprijed određenog cilja.

Konstruktivno iskorišten uticaj Saturna može da se izrazi kroz samokontrolu, žustrinu, spretnost, tačnost, marljivost, istrajnost, osjećaj dužnosti i upornosti, kao i kroz metodičan i analitički pristup životu. Kruti stavovi i kodeksi ponašanja posljedica su povremene nesigurnosti, zatvorenosti, emotivne učahurenosti.

Saturn kao Gospodar karme jasno nam govori o tome da sam čovjek treba da prihvata odgovornost za sve što radi i da ne može više da tok događaja pripisuje samo djelovanju sudbine. I tako, čovjek dolazi do uvida u zakon uzroka i posljedice, što mu omogućava da sam stvara svoju sudbinu, i biva čovjekom koga pokreće razumijevanje.

Saturnovi tranziti i ciklusi mogu se smatrati ciklusom postignuća i zrelosti. Izazivaju nas da se suočimo sa stvarnošću, time se otvaramo za povećanje mudrosti i slobode da djelujemo ispravno. Njegovi tranziti nas uče da preuzmemo odgovornost za sebe. Ako smo zreli, u jednom trenutku ćemo doći do shvatanja da ne možemo uvijek kriviti probleme u našim životima. Moramo izvući sopstvenu unutrašnju snagu – da se oslonimo na sebe.

Jarac je znak koji želi poštovanje, a Saturn također, ali i umije da pokaže poštovanje, respekt, prema onima koji to zaslužuju. Saturn u Jarcu će raditi naporno da bi zaradio, odnosno čovjek. Njegov imperativ je: izraziti više poštovanja prema ljudima koji su uložili napor, kao i starijima koji to zaslužuju.

Uzimanje lakog puta nije Saturnov način, naročito dok pravi tranzit kroz svoj dom, znak Jarca. Saturnove, odnosno životne nagrade dolaze od velikog truda i nastojanja. Saturn predstavlja granice, utemeljenost i odgovornost. Saturn se smatra strogim učiteljem. On može dati teške lekcije i zahtjevati da se obavi određeni zadatak, ali daje nagrade kada se radi pošteno i naporno. Takav je on, strog, prestrog I pošten. Zna da olabavi pritisak, i nudi lakoću samo ako prihvatimo I pokažemo odgovornost za ono što radimo.

Dok je Saturn u Jarcu, postojaće osjećaj reda i strukture. Stvari će se osjećati malo više uzemljene i organizovane. On će nas pozvati da trezveno pogledamo nas, druge i naše živote na realan i praktičan način, tako da možemo napraviti promjene i stvoriti granice kako bismo mogli da ostvarimo željeno.

Dakle, Saturn je gospodar sudbine, gospodar karme (zakon uzroka i posljedice, ono što posiješ, to ćeš i požnjeti), planeta dužnosti i odgovornosti. Pred nama su sudbonosne godine za čovjeka i čovječanstvo. Naročito zbog uticaja ostalih planeta, kao u tekstu koji sam prethodno napisala i postavila.

Vreme Saturna je idealno vrijeme za preokret sudbine (u onom polju u kom se nađe u natalnoj ili solarnoj, ili pak, uporednoj karti), vrijeme kada čovjek zri i preuzima odgovornost za svoje postupke. Imamo veliku šansu da svojim ispravnim ponašanjem zaradimo milost Gospodara sudbine, Saturna, jer on je ruka Božija, (kao i ruka Jupitera, i ostalih planeta), stroga, ali pravedna ruka Božija, jer nema ničega što nije pod Njegovom kontrolom, i oslobodimo se karmičkog ropstva i BUDEMO SVOJI GOSPODARI.

On nas svojim strogim, zahtjevnim, i ograničavajućim uticajem prosto natjera, prisili da postanemo samodisciplinovani, i svojom samokontrolom očvrsnemo, i počnemo da budemo gospodari svojih želja i misli. Kao što je naprijed rečeno, ključna riječ za Saturna je SAMODISCIPLINA I SAMOKONTROLA ČULA. Frustrirajuća iskustva sa njim su očigledno neophodna, jer su edukativna i u praktičnom, kao i u psihološkom i duhovnom smislu. Svoju slobodu čovjek može da zasluži samo učenjem o sebi, i praktičnim ispoljavanjem istog.

Astrolog Olga Milošević / olga23milosevic@gmail.com / foto pixabay.com/ trecadimenzija.com

TRANZITNI SATURN u znaku JARCA, (IZUZETNO VAŽAN KOSMIČKI PERIOD od 2018, 2019, do 2020, 2021, itd)

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI