0

SUDBINSKA PODUDARANJA KROZ NUMEROLOGIJU

Autor: Raif Esmerović

Numerologija je fascinantna mantička disciplina o fatalističkom značenju brojeva. Naime, važno je shvatiti da sve na svijetu ovisi o brojevima pa su upravo zbog toga oni jako bitan dio ljudske sudbine. Osoba koja se bavi predviđanjem budućnosti brojevima naziva se numerolog i on nam može pomoći da razumijemo svijet i sebe te pruži uvid u osobine naše ličnosti.

Za takvo nešto potrebno je  napraviti izračun bitnih detalja kao što su broj rođenja, broj životnog puta i broj Sunca.

Broj rođenja je dan rođenja.

Sunčev broj je zbir mjeseca u kojem ste rođeni.

Broj rođenja je zapravo broj vašeg životnog puta odnosno zbir dana, mjeseca i godine u kojoj smo rođeni.

Važnost datuma rođenja

Uz pomoć datuma rođenja osobe, numerolog može dati uvid u život klijenta, prirodu, temperament te njegove prednosti ali i slabosti. Postoji jednostavan način da se izračuna broj rođenja koji je poznat i kao broj psihe. Samo treba da pogledate svoj dan rođenja — na primjer, ako je osoba rođena 22. februara, računate 2+2=4. Njegov/njezin rodni broj je 4. Poznavanje vašeg broja rođenja može vam pomoći da pronađete svoju kompatibilnost sa ljubavnim ili poslovnim partnerom, kao i detektiranje koji vam poslovni smjer najviše odgovara.

Broj 1

Ljudi koji su rođeni 1,10,19 i 28 su kompatibilni sa 2,3 i 9. Ovdje se broj 2 obično ponaša kao sljedbenik. Ljudi sa brojem 1 uvijek dominiraju njima. Broj 3 može biti prijatelj i vodič i može pomoći u donošenju odluka. Broj 9 su idealni partneri i prijatelji sa brojem 1. Imaju visok nivo energije i unose pozitivnost u živote jedno drugom.

Broj 2

Ljudima sa brojem 2 vlada Mjesec. Po prirodi su privlačni i nježni, umjetnički i romantični. Oni koji su rođeni 2, 11, 20 i 29 su kompatibilni sa brojem 1, 3 i 2. Ljudi sa brojem 1 podržavaju broj 2 i mogu im biti dobri prijatelji i vodiči. Broj 3 nisu samo prijatelji već mentori ljudima koji imaju broj 2. Oni uvijek daju dobre savjete i mogu dijeliti dobru vezu na duhovnom ili filozofskom nivou sa brojem 2.

Broj 3

Njima vlada Jupiter. Oni su duhovni i prijateljski raspoloženi, disciplinovani i egocentrični. Nezavisni su, hrabri i marljivi. Rođeni su 3, 12, 21 i 30 i kompatibilni su sa 1, 2 i 9. Ako ste broj 1, ambiciozni ste kao i broj 3. Obje strane mogu dobro realizovati svoje ideje. Brojevi 3 i 1 su autoritativni i disciplinovani. Dakle, kompatibilni su za brak i posao. Broj 2 je statičan, ali ljudi sa brojem 3 su aktivni. Mogu vrlo dobro razumjeti 2 i mogu biti dobri životni ili poslovni partneri. Broj 9 ima dobre organizacione sposobnosti, a takođe su i vrijedni. Mudrost ljudi sa brojem 3 i energija devetke pokazuju se uspješnim u bilo kojoj vezi. Broj 3 uvijek ima sreće sa brojem 9.

Broj 4

Njima vlada Rahu i poznati su po svojoj tajnovitoj i buntovnoj ličnosti, impulsivnoj i kratkotrajnoj prirodi. Suočavaju se sa čestim usponima i padovima u životu. Rođeni su 4, 13, 22 i 31 i kompatibilni su sa 5, 7 i 8. Osobe sa brojem 4 treba da izbegavaju bilo kakvu vrstu partnerstva sa brojem 5, jer stvaraju bolje prijatelje od životnih partnera. Broj 7 mogu biti dobri prijatelji, poslovni partneri i životni partneri. Ljudi sa brojem 8 pomažu ljudima sa brojem 4 da prizemlje i kanaliziraju svoje ekstremne nivoe energije. Dakle, uvijek je preporučljivo da broj 4 odabere partnera sa brojem 8 za brak, posao i prijateljstvo.

Broj 5

Njima vlada Merkur. Oni su intelektualni. Ljudi sa brojem 5 rođeni su 5, 14 i 23 i kompatibilni su sa brojem 1, 4 i 6. Broj 1 donosi sreću i društveni status osobama sa brojem 5, ali nije dobar životni partner. Ljudi sa brojem 5 imaju komunikacijske vještine i kompatibilni su za posao s brojem 1. Ljudi sa brojem 4 nisu savršeni životni partneri, ali mogu biti dobri prijatelji. Broj 6 je nježan i pun ljubavi, pomaže ljudima sa brojem 5 da se oslobode svog nemira. Dakle, ljudi sa brojem 6 su kompatibilni za brak i posao sa brojem 5.

Broj 6

Njima vlada Venera. Oni su pristojni i diplomatski ljudi, ali znaju kako da manipulišu. Pomalo su spori i senzualni kao i romantičari u duši. Rođeni su 6,15 i 24 i kompatibilni su sa 4, 5 i 8. Ljudi sa brojem 4 su harmonični, ali nikada nisu spremni da prihvate bilo kakve sugestije drugih. Ljudi sa brojevima 6 i 4 privlače se jedni prema drugima. Međutim, oni mogu biti dobri prijatelji, ali ne i partneri. Broj 5 radi kao savjetnik za 6. Mogu biti dobri poslovni partneri i prijatelji. Broj 8 je koristan za broj 6 za poslovne poduhvate i duhovnost.

Broj 7

Njima vlada Ketu. Oni su inovativne i intuitivne ličnosti. Ponekad se ponašaju mistično i žive sanjivim životom. Skloni su promjenama raspoloženja i mogu biti problematični. Rođeni su 7,16 i 25 i kompatibilni su sa 1, 2 i 9. Broj 1 je tačan i disciplinovan. Oni donose poboljšanje za broj 7 u poslovnim partnerstvima. Broj 2 je kompatibilan sa brojem 7 za brak. Ali u poslovnom partnerstvu nisu dobri saradnici. Dakle, oni imaju tendenciju da trpe gubitke. Ljudi sa brojem 9 podučavaju praktične ideje ljudima sa brojem 7 odnosno obostrano su korisni jedni drugima. Muškarci sa brojem 9 i žene sa brojem 1 mogu biti dobra kombinacija, ali ne i obrnuto.

Broj 8

Njima vlada Saturn. Oni su intelektualni, ali egoistični. Vrijedni su i vizionarski ljudi, ali ih drugi uglavnom ne razumiju. Rođeni su 8,17 i 26 i kompatibilni su sa 1 i 2. Ljudi sa brojevima 1 i 8 su potpuno suprotni. Zato privlače jedno drugo. Osobe sa brojem 1 daju dobru energiju, sreću i inspiraciju osobama sa brojem 8. Ljudi sa brojem 8 ne prihvataju pravila i propise koje nameće broj 1. To je jedini razlog zašto se mogu udaljiti. Nažalost, njihova poslovna ili životna partnerstva ne traju dugo. Ljudi sa brojem 1 i dalje su dobri za prijateljstvo i romansu sa brojem 8 jer unose živost u njihov život. Međutim, oni nisu namijenjeni za dugoročna poslovna partnerstva, ali im periodično druženje može donijeti dobar novac. Brak između njih nije tako dobar.

Broj 9

Ljudima sa brojem 9 vlada Mars. Oni su perfekcionisti, diskriminirajuće prirode i kratke ćudi. Rođeni su 9, 18 i 27 i kompatibilni su sa brojem 1, 4 i 5. Ljudi sa brojem 1 su korisni i dobri su za broj 9. Oni su dobar spoj za posao, život i prijateljstvo. Dugoročnu vezu najbolje je izbjegavati s brojem 4, jer su oni suprotni broju 9. Ljudi sa brojem 5 i 9 su dobri saputnici.

Numerologija i Tarot za pronalaženje srodne duše

Svaki iskusni numerolog vrlo rado koristi Tarot kako bi potvrdio  numerološka očitavanja. U slučaju da se pokaže karta Ljubavnici, Dvojka pehar i Desetka pehar, to sasvim uvjerljivo potvrđuje da su partneri kompatibilni.

Numerologija isto tako  može pomoći i za sva pitanja u vezi karijere ili generalno posla. Za detaljno proučavanje potrebno je konvertirati ime osobe, naziv firme i  proizvoda. Na primjer, ljudi sa povoljnim brojem 6, ističu se u poslovanju s nakitom. Osobe sa datumom rođenja broj 2, njima je posao u administraciji odličan izbor, dok ljudi sa brojem 5 mogu da se istaknu u politici i medijima.

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI