0
U toku je već vrlo osjetna opozicija između Marsa i Urana i egzaktna će biti 01.12 u 11h.

U toku je već vrlo osjetna opozicija između Marsa i Urana i egzaktna će biti 01.12 u 11h.

U toku je već vrlo osjetna opozicija između Marsa i Urana i egzaktna će biti 01.12 u 11h.

Kada je o opoziciji riječ situacija je upućena ka spolja i ka odnosima pogotovo što se radi o Marsu iz znaka Vage i Uranu iz znaku Ovna.

Doduše, opozicija na neki način može da bude i dobar aspekt ali samo u slučaju da se radi o pojedincima sa razvijenom sviješću i sa dobrom intelektualnom opremom kao i o pojedincima koji znaju da kontrolišu sebe i sigurni su kako u sebe tako i u put kojim idu tako i u cilj koji je odabran. U slučaju nedostatka svijesnosti i samokontrole opozicija postaje veoma problematičan aspekt i nosilac problema.

Opozicija je aspekt koji označava da nešto stoji nasuprot pojedinca ili dešavanja (kao u državnim uređenjima gdje vidimo poziciju i opoziciju) i kao takva kada su Mars i Uran u pitanju zasigurno stvara napete i problematične odnose kao i otpor prema tradiciji ili bunt protiv ustaljenih načina i poimanja života sa željom da se postojeće stanje promjeni, a promjene koje inicira ovakav kontakt mahom spadaju u kategoriju radikalnih.

Opozicija Marsa i Urana spada u one aspekte koji tjera da se funkcioniše isključivo na ličnim stavovima i mišljenjima (ne rijetko veoma zahtjevnim) i sa tog ličnog stanovište se gradi i gleda na život. Ovaj aspekt ne podnosi nikakvu vrstu tutorstva niti autoriteta odnosno autoritativnog odnosa i voli da inicira napade na sistem ili postojeće uređenje, kao i odnose bilo kog tipa, sa jedinom željom – da se promjene. Svako ko ima bilo kakvu ulogu moći ili se nalazi u ulozi vođe je na udaru i na meti.

Bilo da se radi o partnerskom ili bračnom odnosu ili o odnosima u društvu i širih razmjera svi očekuju da se ispune svi njihovi zahtjevi.

Ovakav stav je jedan od glavnih nosioca problema i razilaženja u vezama i odnosima ali može se iskoristiti pozitivno ako je u pitanju konstruktivno mjenjanje loših sistema, uređenja, vlasti, veza, brakova i sl. U svakom slučaju u pitanju je stvaranje novog ili obnavljanje i stvaranje nove budućnosti.

Mana, i ono što je loše je što sa lošim aspektom Marsa i Urana da bi se postiglo zamišljeno i da bi se stiglo do cilja se pokazuje poprilično agresivna narav, impulsivnost je naglašena, ratobornost takođe i na kraju je rezultat jak konflikt. Uvijek je prisutan „gard“ i uvijek spremnost za borbu kao i stav da je sve upereno i usmjereno protiv vas. Usput se uživa u borbi i takmičenju sa jednom jedinom idejom – pobjediti.

Mars i Uran u opoziciji stvaraju situacije u kojima se mnogo polemiše i raspravlja. To svakako nije poželjno kada su partnerski i bračni odnosi u pitanju i veze su kada je ovaj aspekt prisutan uvijek prepune konfliktnih situacija i beskrajnih rasprava koje za posljedicu uvijek imaju svađu koja nema kraja iz razloga što nijedna strana nikada ne odustaje niti se predaje ili priznaje da je pobjeđena. Obje strane su uvijek u pravu i kad nisu u pravu i protiv njihove volje je gotovo nemoguće se boriti.

Posebno je naglašena netrpeljivost prema bilo kojoj vrsti ograničavanja slobode, disciplinovanja misli i djelovanja. Lična sloboda i individualnost uzdiže se do najvećih visina. Jedina disciplina je samodisciplina prilikom postizanja cilja koji je zacrtan i kada je motiv da se dođe do pobjede ili trona.

Samostalnost, originalnost kao i jedinstvenost postaje sveto krstaštvo kao i ekstremna individualnost što za posljedicu ima da je jedini put koji se slijedi, sopstveni put. Od sebe se često ne vidi ništa oko sebe. Koliko je ovo dobro ili zna biti dobro u određenim (društvenim obično ili političkim) situacijama, toliko je loše jer je naglašena snažna sebičnost i tvrdičluk kao i tvrdoglavost, samovolja i arogancija a ako ne postoji mogućnost da se nešto ostvari tada se rađa bjes koja prerasta u nasilnost koja za posljedicu ima sve vrste privatnih i društvenih problema i asocijalnog ponašanja. Ako se iz bilo kojih razloga ne oslobodi nakupljena energija i želja za oslobađanjem ostane neostvarena, pritisak postaje veći i dolazi do eksplozije koja može biti manifestovana u rasponu od svađe do nasilja.

U osnovi loših aspekata mahom se vidi nedostatak samopouzdanja, kao i snažan kompleks niže vrijednosti i stoga se bira taj takozvani revolucionarni i radikalni put koji se slijedi do fanatizma.

Život stoga može biti prepun teškoća i teških izazova sa prekidima odnosa i veza i svega što se označi kao sputavajuću okolnost. Radije se bira da se prekinu odnosi i ne rijetko jedna strana odlazi ne osvrćući se nikad za sobom.

Savladati loš aspekt zahtjeva da se eliminiše svaka negativnost i da se radi na uravnoteživanju stavova i odnosa kao i na asimiliranju u odnosima bilo da se radi o emotivnim, intimnim ili društvenim.

Ukoliko se želi srećna veza ili brak potrebno je da iste organizuju na bazi obostranih sloboda i nezavisnosti.

Na fizičkom nivou ovaj aspekt zahtjeva ekstreman oprez u saobraćaju i ako je moguće izbjeći ga to treba i uraditi. Sva tehnika je na udaru kao i svi mogući kvarovi na aparatima, tehnici, automobilima i sl. Fizičke povrede su prisutne i stvarno treba biti maksimalno oprezan i skocentrisan jer ovaj aspekt djeluje kao plin i varnica.

Piše Astrolog Milan Šašić kontakt: 00381 64 217 0930 FOTO pixabay.com

 

Ukucajte GAMA VID vaše podatke te pitanje i proslijedite na broj države u kojoj se nalazite ..
 • 091 810 700 |BIH|
 • 667 667 |HRVATSKA|
 • 1551 |SRBIJA|
 • 14941 |CRNA GORA|
 • 141991 |MAKEDONIJA|
 • 0900 506 506 AUSTRIJA|
 • 2098 |NORVEŠSKA|
 • 3838 |SLOVENIJA|
loading...
Saznajte šta Vam donosi budućnost slanjem SMS poruke. Najbolji odgovaraju za Vas.
 • 72027 |ŠVEDSKA|
 • 9292 |ŠVICARSKA|
 • 81027 |FRANCUSKA|
 • 4004 |HOLANDIJA|
 • 488 2 880 |ITALIJA|
 • 44144 |NJEMAČKA|
 • 1963 |DANSKA|
Radio Treća Dimenzija

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI