0
Vlaška magija: DEVET ČVOROVA LJUBAVI

Vlaška magija: DEVET ČVOROVA LJUBAVI

Autor teksta: Raif Esmerović

U rumunskoj ljubavnoj magiji, posebno na području Transilvanije i Besarabije, postoji stari običaj vezanja devet čvorova u namjeri da se muška ili ženska osoba „zavežu“ i učine svojima. Ritual se radi tako da se na niti konoplje sveže devet čvorova a prilikom svakog vezivanja izgovara se slijedeća basma:

Neka Sorano bude vezan,

kao što ja vežem ovih devet čvorova.

Neka bude svezan za sve ostale,

neka bude odvezan samo za mene.

Ukoliko muškarac radi čarke vezivanja onda on govori ovako:

Neka Soraja bude vezana,

kao što ja vežem ovih devet čvorova.

Neka bude svezana za sve ostale,

neka bude odvezana samo za mene.

Naime, pogrešno je tvrditi da se mogu isključivo vezati muškarci jer samo vezivanje nije ograničeno na spol ili broj godina. Isto tako, ne mogu se svaki dan nekome vezati čvorovi nego za ovo čaranje postoji tačno određeno vrijeme a to je dan prije punog Mjeseca. Čvorovi koji se tada načine čuvaju se do sutradan, kada se diskretno stave pod prag ili pored njega, da bi preko njega prešla osoba čije se ime spomenulo u bajanju. Čim ta osoba pređe prag i ode dalje, potrebno je što brže podići nit sa čvorovima kako se slučajno ta ista osoba ne bi vratila nazad i ponovo prekoračila prag. U tom slučaju cijeli ritual je uzaludan.

Sa pokupljenom niti čini se slijedeće: čvorove možete baciti u vatru da izgore ili pustiti niz potok ili rijeku da ih voda odnese. U oba slučaja gubite fizički kontakt sa čarobnom niti što i nije najpametnije rješenje ukoliko niste potpuno sigurni da li želite imati tu osobu pored sebe za cijeli život. Stoga je praktičnije čarobnu nit sa čvorovima sačuvati na tajnom mjestu i kada nam prisutnost do tada željene osobe dosadi jednostavno ih odvezati te je tako osloboditi nametnute vezanosti.

Opisana vradžbina može da se pokaže potpuno neučinkovitom ukoliko osoba kojoj su čvorovi podmetnuti ima uza se hamajliju, jake je krvi ili pak nosi neki dio odjeće na sebi okrenut naizvrat. Također, ako je ta ista osoba već pod djelovanjem nečije magije, recimo da je riječ o oženjenom muškarcu kojem je supruga radila magiju, a sada ga ljubavnica pokušava vezati za sebe, tada čaranje  neće imati željeni efekt. Naime, uvijek je prva vradžbina na čovjeku jača od one naredne koju uradi druga osoba.

Po ovome vam treba biti jasno kako u svijetu magije, između mnoštva razumljivih i nerazumljivih pravila, vlada vječna borba te pravo prvenstva. I vi sami trebate biti oprezni u ispredanju čvorova pošto se nekada zna desiti da u želji da svežemo nekoga zapravo svežemo sami sebe i stvorimo si energetske blokade u životu pa postanemo živi baksuzi.

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI