0
andjeli glasnici neba

Anđeli NEBESKI GLASNICI

KNJIGA TAJNI: Vjerujete li u anđele?                          

    NEBESKI GLASNICI

Vjeruje se da su anđeli (meleci) duhovna bića, koja posreduju između Boga i ovog svijeta; oni su Božje sluge i Njegova vojska, čuvari i glasnici, vodiči zvijezda i zaštitnici izabranih…

U islamskim tradicijama, kaže se da su meleci (anđeli) ‘riznice Božije milosti’. Oni simboliziraju prosvjetljenje i moći duhovnog svijeta. Prema nekim predanjima organizirani su u hijerarhije od sedam redova (Serafimi, Heruvimi, Prijestolja, Godspostva, Vrline, Vlasti i Poglavarstva), devet zborova ili tri trijade, a grčki filozof Aristotel (384 –322. pr.n.e.) je tvrdio da svaka zvijezda ima svog anđela i da je njihov broj jednak broju zvijezda.

loading…

ANĐEOSKA HIJERARHIJA: Riječ “anđeo” potiče od grčke riječi angelos (glasnik). Ideja o spiritualnim bićima koja posreduju između Boga i Nebeskog kraljevstva na jednoj, i Zemaljskog kraljevstva na drugoj strani, zajednička je zaratustrizmu, judeizmu, hrišćanstvu i islamu. U Starom zavjetu spomenuta su samo dva anđela: Mikail i Gabrijel. Apokrif Starog zavjeta spominje još dva: Rafael, iscjelitelj, pomagač i čuvar ljudskog duha; Uriel, koji bdije nad svijetom i vlada podzemljem. “Prva knjiga Enoha” dodaje još trojicu: Raguela, Sariela i Remiela, i razvija ideju da viši redovi anđela, Serafimi i Kerubimi čuvaju i opslužuju tron Boga, dok se niži redovi bave poslovima ljudi.
Kršćanstvo je tu anđeosku hijerarhiju preuzelo od judeizma i slijedeći Sv. Pavla dodalo nove redove Prijestolja, Godspodstva, Poglavarstva, Vrline i Vlasti. U ovam sustavu vjerovanja smatralo se da svaki dan u nedjelji ima svog anđela: nedelja – Mikael, zadužen za sunce, brak, vlast; ponedjeljak – Gabrijel; utorak – Samuel, zadužen za zaštitu i rat; srijeda – Rafael, zadužen za iscjeljivanje; četvrtak – Sahael, zadužen za financije i zakone; petak – Hanijel, zadužen za ljubav; subota – Urijel, zadužen za magiju i promjene.

ŠTA KAŽE ISLAM: Vjeruje se da postoji devet horova anđela i da su njihovi simboli plameni mačevi, trube, skriptri, kadionice, muzički instrumenti i ljiljan. Prema Justinu, anđeli najčešće imaju ljudska obličja i hrane se u nebesima. Njihov grijeh je seksualno općenje sa ženama ljudskog roda. Iz tih veza navodno se rađaju demoni. Vjeruje se da sveci i pravednici imaju svoje anđele-zaštitnike, a Klement Aleksandrijski (150. – 215. pr.n.e.) opisuje zaštitničku ulogu anđela nad gradovima i narodima.
Islam je anđeosku hijerarhiju vjerovatno preuzeo iz hebrejsko-kršćanskih tradicija – melek Gabrijel (Džebrail) je poslaniku Muhammedu otkrio Kur'an Časni i istinsku prirodu Allaha i znatno oplemenio ideju da svaki čovjek ima dva meleka-čuvara, jednog koji upravlja njegovim dobrim i drugog koji upravlja njegovim nedoličnim djelima, a grčki je filozof Aristotel (384-322. pr.n.e.) tome dodao tvrdnju da svaka zvijezda ima svog anđela i da je njihov broj jednak broju zvijezda.

PRINC ZLA: Monoteističke religije (zaratustrizam, judeizam, krišćanstvo i islam) gaje vjerovanje o ponosnom anđelu Sotoni (Iblis), koji je zbog neposluha i prkosa vrhovnoj moći Boga, izbačen iz Nebeskog kraljevstva i protjeran u Pakao. Na kraju vremena biće osuđen na vječnu vatru Pakla, ali za sada još uvijek ima znatnu moć na zemlji i slobodu u akciji. U ovom tradicionalnom vjerovanju, Sotona se konstantno bori kako bi čovjeka odvukao sa staze spasenja i vječnog života na staze grijeha, smrti i uništenja. On se može pojaviti kao zmija ili kao žena te kao elegantan gospodin bjelosvjetskih manira. Milton ga u Izgubljenom raju opisuje kao lik koji u sebi sadrži anđeosku ljepotu i plemenitost držanja.
Pojam Sotone, vjerovatno se pojavio prije 2500 godina, kada su Jevreji došli pod uticaj Zoratustranaca. U apokaliptičnom periodu judeizma, između 100 godina prije Krista i 70 godina poslije Krista, Sotona postaje veoma izražen u jevrejskoj misli. Poslije pada Templa, istakla se sekta fariseja, koji su vjerovali da je Templ bio središte vjere. Fariseji su bili veoma moralni i etični, i osnivači su rabinske i talmudske tradicije, koja dominira modernim judeizmom. Fariseji gotovo da nisu pridavali nikakvu važnost Sotoni.

MAGIČNA ZAŠTITA: U Starom zavjetu, Sotona nije protivnik Boga, nego nemilosrdni tužitelj Nebeskog suda, koji tjera Boga da bez milosti kazni griješno čovječanstvo. U postbiblijskom judeizmu i kršćanstvu, Sotona postaje Princ zla, ali njegova ranija uloga može objasniti zašto on, iako otjelotvorenje svih grijeha, u Paklu nadgleda kazne griješnika. U Knjizi o Jovu, Sotona raspravlja sa Bogom o odnosu prema Jovu, a u prva dva stoljeća nove ere zabilježene su tendencije da se od Sotone načini važna božanska ličnost.
I danas su, kao i u prošlosti, talismani, magične figure, broševi i privjesci u obliku anđela jednako popularni u svijetu. Najčešće se nose kao dio osobnog nakita, a za njih se vjeruje da su nosioci sreće, ljubavi, blagostanja i radosnih vijesti. Zbog toga su likovi anđela veoma zastupljeni i u unutrašnjim dekoracijama mnogih domova te vjerskih i javnih institucija.
Sanjati anđela – sreća; biti u snu anđeo – bolest.

ANĐEOSKI KAMEN: Engleski astrolog i matematičar dr. John Dee (1527-1608) bio je osobni savjetnik engleske kraljice Elizabete I. Kao jedan od najčuveniji medija svog vremena navodno je mogao uspostavljati kontakte s anđelima. Pri tome se služio Anđeoskim kamenom koji su mu navodno poklonili anđeli Gabrijel i Rafael. Danas se taj magični kamen čuva u Britanskom muzeju.

ANĐEO SMRTI: U islamskim vjerovanjima Azrail (Izrail) se smatra najstrašnijim anđelom (melek), anđelom smrti. Njegova je veličina kozmička, a dužnost da ljudima na samrti izvadi dušu (‘nježno u slučaju vjernika, grubo u slučaju griješnika’). Vjeruje se da Azrail ima 70.000 nogu i 4000 krila, četiri lica s više očiju i jezika koliko i živih bića na našoj planeti. Dok mu je jedna noga na prijestolju što je smješteno na četvrtom i sedmom nebu, druga mu noga stoji na mostu između Raja (Dženneta) i Pakla (Džehenema). Vjeruje se da Azrail posjeduje popis svih ljudi na svijetu i zna da li su među blaženim, čije će duše otići u Raj, ili prokletim čije će duše završiti u Pakalu. Ime onog koji treba da umre navodno dobija od samog Boga i to na listu koji otpadne s drveta što raste ispod njegovog prijestolja.

SERAFIN: ”Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila; dva krila da zakloni lice; dva krila da zakrije noge, a dvama je krilima je letio. I klicahu jedan drugome: ‘Svet! Svet! Svet Jahve nad vojskama. Puna je zemlja slave Njegove!'… Jedan od serafa doleti k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usta i reče: ‘Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh ti je oprošten.”’ (Izaia, &, 2-3; 6-8)
Pojam serafin ili serafim, koji se pominje u hebrejskoj Knjizi brojeva, označava anđele svjetlosti i ljubavi. Smatralo se da okružuju Božiji prijesto i da imaju šest krila: dva krila koriste da zaklone lice od straha da će vidjeti Boga, dva da sakriju svoju polnost, a dva im služila za letenje. Vjerovalo se da posjeduju moć da uzdižu i pročišćuju niže od sebe i da ih ispunjuju žarom i svjetlošću. U heraldici, serafini predstavljaju simbole čistoće, a njihovo lice se predstavlja licem djetata.

KNJIGA TAJNI je enciklopedija tajnih učenja, zaboravljenih znanja i narodnih vjerovanja.
 Ima 730 strana, preko 3500 pojmova i 700 fotografija. Cijena knjige – 50,00 KM ili 25,00
 eura. NARUDŽBE na tel. 033 653 918 ili 061 836 116 E-mail ahmed@bosnic.com

Oznake: ,

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI