0

DRUGE VANZEMALJSKE GRUPE

Vanzemaljska porijekla svake od rasa na Zemlji – II dio

DRUGE VANZEMALJSKE GRUPE

Dok su Reptili bili prvi kolonijalisti na Zemlji, nisu bili jedini koji su se umješali u ljudski razvoj na ovoj planeti. U svemu tome je postojalo dvanaest drugih grupa koje su donirale DNK za ovaj eksperiment. Dodajte Reptile ovoj grupi i dobijate ljude koji su sastavljeni od 13 različitih kultura. Rezultati su u osnovi bili otvoreni i dostupni svima. Dok su ovi humanoidi bili tvorevina Lirijaca i Reptila, svaka grupa je kulturno i duhovno manipulisana od strane druge grupe. Ovo se može porediti sa profesorom koji napusti učionicu i ostavi otvorena vrata, a asistenti uđu i dodaju svoj dio gena u eksperiment.

TAU CETI STVORILI SLAVENE

Tau Ceti vanzemaljci su usmjerili svoju pažnju na istočni dio Evrope, što sad predstavlja Srbiju pa do teritorije Uralskih planina. Odavde su uticali na Slavenski i Ruski narod. Geografski uslovi su nalikovali na Tao Ceti zvjezdani sistem i njegovu koloniju Epsilon Eridanus. Tau Ceti su dodali svoju DNK prototipu ljudi koji su već postojali ovde i tako stvarajući rasu poznatu kao Slavenski tip ljudi. Kao rezultat je bio čovjek zdepast, srednje visine, sa zbijenijom koštanom strukturom i tamnim očima. To je bila agresivna rasa ljudi. Voljeli su hladniju klimu. Ovi Tau Ceti ljudi su bili protiv Sivih vanzemaljaca i Reptila jer su ove dvije rase napadale njihovu teritoriju i otimale i ubijale njihovu djecu. Tau Cetianci su odlučili da prate Grejse i unište ih. 1950. Sovjetski Savez je potpisao ugovor sa Tau Cetiancima da koriste baze u Sibiru i ispod Urala. Mnogi eksperimenti uključujući radijaciju i njen uticaj na ljude su obavljani na ovim prostorima od 1958. do 1980. godine. Američki špijunski avion je srušen kada je pokušavao da otkrije šta se to dešava na ovim prostorima.

NIJEMCI SA ALDEBARANA…

U centralnoj Evropi njemački narod je bio manipulisan od strane bića zvanih Aldebaranci. Ova bića su bila veoma inteligentna i naučno orjentisana. Oni su, u osnovi, plavi sa plavim očima, sa veoma malim postotkom onih koji su imali tamnu kosu. Oni su vojno usmjereni i vole da se zaštite. Tokom skoro 2000. godina oni su bili energetski povezani sa germanskim narodom, telepatski im šaljući informacije i oblikujući mišljenje javnosti. Mnogi ljudi Aldebaranskog prijekla su se izmješali sa Tau Cetijancima u Slavenskoj zoni, osobito u Rusiji i Poljskoj. Hitler je znao to pa je uporno pokušavao da te dijelove prisvoji pod svoju kontrolu. Hitler je bio samo upola Germanac. Otac mu je bio bogati Jevrejski biznismen u Austriji. Njegova majka je radila kući kao služavka. Imala je aferu sa gospodarem kuće, i kad je njegova žena za to saznala izbacila je služavku napolje. Jevrejski biznismen nije učinio ništa da pomogne Hitlerovoj majci. Zbog ovog razloga Hitler je mrzio Jevreje i pokušao je da uništi svoju sopstvenu genetičku liniju, u osnovi što je mrzio samog sebe. I on je bio umno kontrolisan.

Aldebaranci su genetički uticali i na Vikinge. Zato Nordijski narodi imaju sklonosti ka agresivnosti i vojnom načinu ponašanja. Vikinzi su pljačkali i silovali širom Evrope stoljećima, ali nisu imali tehnološke podrške da bi održali tu kontrolu. Sasvim slučajna manipulacija genima se desila na Apeninskom poluostrvu kada se vanzemaljski brod sa Arkturusa srušio na ovo mjesto. Ova bića su bila veoma duhovno razvijena i umjesto da se vrate kući, oni su se umješali među ljude na ovom dijelu planete. Njihovi nasljednici su postali Romani koji su se infiltrirali i izmješali sa Centralnoazijskim hibridima.

GRCI, ŠPANCI I PORTUGALCI – SA ANTARESA

Bića sa Antarijanskog zvjezdanog sistema su stajala iza genetske manipulacije nad starim Grcima. Ovi ljudi su bili društveno usmjereni prema homoseksualnosti. Žene su im služile samo za razmnožavanje. Ustvari, tamo su bili Antarijanci koji su bili zainteresovani za programiranje raznih aspekata seksualnosti, na kojima su zasnovane i metode Vilhema Rajha. Antarijanci su tamnoputi, često sa masnom kožom, tamnim očima, i kratkim vitkim tijelima. Grčki-Antarijanci su kolonizovali Španiju i Portugal. Njihovi preci su se izmješali sa Romanima i Arapima koji su bili većinom zastupljeni od Sumersko-Reptilskog genskog sastava. Ovi su poslije kolonizovali Centralnu i Južnu Ameriku, mješajući svoje gene sa Indijancima koji su ostaci potomstva Prokonaca.

Prokionci nisu imali mnogo tehnologije. Oni su dovedeni na planetu poslije pada Atlantide. Od njih su nastale Maje, Inke i Asteci. Njima je dato područje nekadašnje Lemurije i Atlantide u Andima i Sijere u Meksiku. Bezuspješno su pokušavali da obnove kulturu, uključujući izgradnju piramida, usavršavajući medicinsko znanje i žrtvujući se Reptilskim Božanstvima. Eto zašto njihove legende govore o plavom čovjeku koji se vraća iz svemira da ih vrati tamo odakle su došli. Anasazi indijanci su takođe došli sa Prokiona, njih su transportovali Sirijanci. Sirijanci su takođe htjeli dovesti Hebreje na Američki zapad. Hebrejske kovanice su nađene na području Novog Meksika i još neki drugi ostaci na drugim djelovima Sjeverne i Južne Amerike.

Kroz milenijume i skorašnje vijekove, kretanje nacija, kolonizacija, ratova i oskudica bacali su Zemaljsku populaciju poput velike posude za mljevenje. Genetska struktura je stalno mijenjana u svom mješanju sa drugima. Pogotovo u Sjevernoj Americi, Evropi, Australiji, Karibima i Južnoj Americi. Rezultat je taj da je ostalo samo nekoliko čistih rasa. To je omogućavalo lakšu grupnu kontrolu. Dok se ovo dešavalo u Istočnoj Aziji, Dravidsko – Reptilska kultura u Indiji je bila zamijenjena Arijskim hordama iz Centralne Azije.
U Južnoj Americi, Inka carstvo je bilo na vrhuncu svoga postojanja, kada je takođe bilo mješano sa genima Prokonaca. Ova mješanja gena su se dešavala i u Sjevernoj Americi kao i Centralnoj, stvarajući Tolteke, Maje i Asteke. Svi oni su u svojim ritualima praktikovali krvne obrede žrtvujući ljude.
Sve Južne i Centralnoameričke kulture su koristile znak Reptila i Zmija kao svoja obilježja.

KRISTALNA LOBANJA ČUVA SVO ZNANJE

Kad se vijeće Hatona odlučilo da razvije život na Zemlji, oni su razmišljali o dvije stvari. Prvo, ako se Zemaljska bića ostave da se sami razvijaju, kako će znati svoje pravo porijeklo, i drugo, ako ne bude bilo nikakvog miješanja, kao ćemo biti sigurni da idu ispravnim pravcem. Jedna E.T grupa je odlučila da ostavi jednu vrstu zabilježenog znanja, koje će moći shvatiti samo oni koji dosegnu dovoljan nivo evolucije. Ova bića su bila visoka, mišićava, sa zlatnom kosom i ljubičastim očima. Na eteričnom nivou ova grupa E.T je stvorila ˝objekat˝ sa kompletnim znanjem i svim što su i oni znali. Takođe su programirali ovaj ˝objekat˝ sa istorijskim činjenicama i svom tehnologijom koja će ikad biti potrebna.

Za ˝objekat˝ je ova grupa odabrala oblik ženske lubanje bez ikakvih rasnih naglašenosti. Lubanja je predstavljala sve humanoide, bratstvo i harmoniju. Lubanja je dobila ženski oblik zato što je u fizičkom svijetu predstavljala prevazilaženje ega. A kristal je izabran jer predstavlja najveću pozitivnu vibraciju u fizičkom svijetu. Pokretna vilica simbolizuje činjenicu da je ovo komunikacijska naprava. Članovi grupe E.T. su ostavili lubanju sa prvom civilizacijom Lirijansko/Atlanskom, gdje je bila postavljena u piramidu u kojoj je punjena energijom tokom mnogo eona.

Kad su Sirijanci ubacili drugu generaciju Lirijansko/Atlanskog porijekla, oni su zaključili da bi Atlantiđani trebali da proučavaju Kristalnu Lobanju. Tokom vrijemena oni su napravili tačan duplikat lubanje koju su odnijeli na Sirijus A. Druge vanzemaljske grupe su napravile manje sličnu lubanju za korištenje sa svojim humanoidnim kreacijama. Kristalna Lobanja uči da fizički svijet ima povratne efekte, kao ogledalo. Kad je Atlantis potonuo, visoki sveštenici su odlučili da je prenesu u Centralnu Ameriku tamo gdje su Prokionci prenijeli Maje. Ovdje je ona obožavana kao božanstvo dok Maje nisu nestale sa zemlje. Cijelo vrijeme je Lobanja provela u ruševinama, dok nije otkrivena početkom dvadesetog vijeka.

Kristalna Lubanja djeluje kroz trojstvo komunikacije, boju, ton i arhetip. Kad bilo koja kombinacija od ova tri elementa isijava kroz Lubanju, onda otvara program koji je kodiran određenom frekvencijom. Neograničen broj kombinacija može biti upotrebljen i svaki može otvoriti program u Kristalnoj Lobanji, da bi se iskoristio za učenje ljudske vrste. Lijeva strana mozga predstavlja jezik, a desna predstavlja čistu misao. Komunikacija je izbalansirana između desne i lijeve strane mozga i koriste se arhetipovi koji mogu biti u obliku simbola, geometrijskih oblika, brojeva, slova, piktograma, drevnih Hebrejskih simbola ili bilo kojom kombinacijom ovdje navedenih. Boja je takođe dio ovih elemenata. Lijeva strana je tama, a desna je svjetlost. Ton takođe kao sastavni dio ovog predstavlja balans između zvuka i tišine.
Kristalna Lubanja je most između svih nivoa realnosti. Bilo ko, ko poznaje sekvence ovog trojstva komunikacije, postaje moćan u potpunosti i sveznajući.

DREVNI JEVREJI

Većina modernih Jevreja nema apsolutno nikakvu genetičku vezu sa Srednjim istokom. Oni su ustvari, različiti tipovi Jevreja, skrivajući mnogo rasnih karakteristika. Ovo podržava činjenica da nisu homogena, ali da su religiozna grupa koja se proteže kroz mnogo kultura. Priča o Avramu koji polazi iz grada Ur i dolazi do Kanana, je u stvari priča o Reptilskim hibridima koji napuštaju Sumersku teritoriju i kolonizuju druge dijelove Centralne Azije i Srednjeg Istoka. Velika većina Evropsko – Američkih Jevreja može da prati svoj genetički trag sve do Hazara, koji su pomenuti prije. Svi oni su prešli na Judaizam oko 800. godine da bi osujetili Katoličku vladavinu rimskog carstva.

U godini 2000. Univerzitet Pavia u Italiji je uradio genetičku studiju o Evropskom čovjeku. Pronašli su da 80% njih ima direktnu povezanost sa Centralnom Azijom, a drugi 20% sa Srednjim Istokom. Ovo podržava podatak da su Sumerijanci ušli u Centralnu Aziju, a onda imigrirali u Evropu i poslije na Srednji Istok. Ovo takođe poništava teoriju da je Afrika mjesto postanka ljudske vrste. Nema baš nikakve povezanosti Evrope ili Azije sa Afrikom. Drevni Hebreji nisu imali ništa sa modernim Jevrejima. Kao što je već pomenuto, Hebreji su produkt Sirijaca koji su ih kombinovali sa Sirijanskim i Lirijanskim genetskim materijalom. Ovi ljudi su bili visoki i moćni, i govorili su Sirijskim jezikom koji je jednak jeziku drevnih Hebreja. Nauka se slaže u tome da se Hebrejski odjednom pojavio na sceni. Drevni ljudi Palestine su govorili Aramejskim, koji je bio maternji jezik Arabljana, Farsa i nekolicine drugih srednjo-istočnih dijalekata. Originalno Hebrejski je bio korišten ekskluzivno od strane svešteničke klase i Egipatskog tajnog udruženja. Eventualno poslije se počeo miješati sa drugim jezicima.
Hebreji su bili plaćeni radnici u Egiptu. Otišli su Kanancima da asimiliraju svoju maternju kulturu za Egipćansko carstvo. Oni su se izmješali sa rasom Sumerskih hibrida, kombinujući krvne rituale i ljudsko žrtvovanje. Sve ovo je bilo ugrađeno i zbijeno u drevno Egipatsko/Atlansko /Sirijansko vjerovanje. Eto kako je Judaizam rođen. Priča o tome kako su Jevreji istjerani iz Egipta je samo prepričavanje o uništenju otoka Santorini koji je uništen u vulkanskoj erupciji.

VIRUS AIDS-a UNIŠTIO SODOMU I GOMORU

Srednji istok je postao središnja tačka za Reptile i Sirijance. Zajedno su ustanovili novu verziju religije i kulture za lakšu globalnu kontrolu i dominaciju. Šta je bolje nego programirati rasu nomadskih naroda, da nosi tu religiju širom svijeta. Kad god su rezultati eksperimenta krenuli naopako i neprihvatljivo, određene grupe koje su vladale to su i ispravljale. Na primjer, svima je poznata priča o Sodomi i Gomori, gdje je grupni ljudski eksperiment krenuo naopako i ta populacija je uništena.
Prvo je ubačen virus da putem bolesti eliminiše te ljude. Ali desilo se nešto što kontrolori nisu očekivali, virus se počeo širiti, i oni su morali da pošalju dva agenta da dovrše posao, i postaraju se da niko ne preživi. Zato je opstala legenda o dva Anđela koji su došli da unište grad. Oni su bili plavi i imali su plave oči i veoma lijepo oblikovana tijela.
Lot i njegova žena su primili ove agente u svoju kuću da bi ih zaštitili, zbog toga što su svi muškarci u gradu htjeli da imaju seksualne odnose sa njima. Ubrzo kasnije Sodoma i Gomora su uništene. Do današnjeg dana moguće je detektovati tragove radijacije na ovim mjestima. Stopljene stijene se vide svuda u kanjonu. Sodoma i Gomora su uništene nuklearnim oružjem. U ranim 1960.-tim, izraelski naučnici su kopajući na mjestu gdje je nekad bila Sodoma pronašli kosti i tijelo stopljeno u stijeni. Pozvali su američke naučnike jer su ovi imali bolju opremu. Ono što su našli u tijelu je bio uzorak virusa. Oni su ga obnovili i oživeli. Potajno je bio testiran na pacijentima bolnice Sveti Luis u godini 1967. i ti ljudi su umrli strašnom smrću. Taj virus je nazvan AIDS zato što je uništavao kompletni imuno-sistem koji je postojao u čovjeku. Oni su zaključili da je ovaj hiljade godina star virus, napravljen genetički od strane neke civilizacije.

ANUNAKI I CRNA RASA

Kreatori crne rase, reptilska bića sa planete Marduk znani kao Anunaki čiji planetoid prolazi kroz ovu orbitu, svakih nekoliko hiljada godina, i koji je trebalo da prođe 2003. A sad je 2004. i razlozi o masovnoj invaziji koja se približava su sve osnovaniji.
Ananuki vole da proizvode robovske rase da bi im služile za različite svrhe, a praveći ih od nižih bića poput životinja. U slučaju njihove kreacije na Zemlji, koristili su majmunsku vrstu da bi stvorili bića koja će im raditi u rudnicima, to je mjesto danas poznato kao Afrika. Ova rasa je genetski stvorena da radi i živi u toplim mjestima sa minimalnim uslovima za život. Bolesti koje su već u njima, su napravljene kao prevencija od strane kreatora, da bi ovi bili ovisni o njima, i da bi se spriječilo odvajanje i razvoj kulture. Eto zašto je genetička memorija i sjećanje kod svih ostalih rasavda su ˝crnci robovi˝.

Američki i Evropski Iluminati su odlučili da upotrijebe virus AIDS kao oružje da se ukloni crna rasa sa planete. Iluminati su zaključili da, ako crne rase više ne bude bilo na planeti, da će Ananuki odustati od pokušaja da pronađu uslove za ropstvo, i da se neće miješati u Iluminatske planove. Zeleni majmuni iz Istočne Afrike su zaraženi sa AIDS-om putem krvi koja je dopremana sa Haitija. U Africi je AIDS heteroseksualna bolest. Svjetska zdravstvena organizacija, WHO, je takođe korištena da bi se ubacio virus u populaciju putem vakcina za imunizaciju.

˝1971 dijagram za prikaz aktivnosti je ovo objasnio u potpunosti, dizajn, namjera i upotreba Specijalnog Virusnog programa od strane U.S. Kao što Dr. Piter Piot, izvršni direktor UNAIDS-a kaže – HIV/AIDS virus je rezultat mnogih istraživanja u laboratoriji, i to nije produkt slučajnosti.˝ Taj dokument pod nazivom Dijagram 1971 je dokaz o pokušaju U.S vlade da unište pripadnike svog naroda i mnoge druge. Takođe ova majmunska vrsta je pored svoje uloge u širenju AIDS na teritoriji Afrike, odigrala i drugu ulogu kao zaslužni za širenje istog virusa na druge teritorije. Jer francusko-kanadski pilot asistent je imao seksualne odnose sa biseksualnom partnerkom iz Afrike, koja je takođe bila zaražena. On je bio i homoseksualac i sam je kasnije bio prenosnik. Ovo je dio koji Iluminati vjerovatno nisu predvidjeli.

Plan je bio da do 2003. kad se Marduki vrate, većina crnaca bude uništena putem ovog virusa. Oni koji ne budu biće uništeni Ebolom, ratom ili glađu. Većina Karibljana i Sjeverno- američkih crnaca ima visok procenat evropskih gena, tako da nisu predviđeni za roblje. U 1999. godini novine izvještavaju da su U.S astronauti rekli da je veliki planet primjećen pored Plutona sa eliptičnim kretanjem, koje je drugačije od kretanja drugih planeta u ovom solarnom sistemu. Oni su rekli da je putanja kretanja ovog objekta prema Zemlji, i da će biti u blizini Zemlje u godini 2003! Nijedna riječ više nije napisana o tome poslije ovog događaja. Ostaci Mardučko/Reptilskog eksperimenta u Centralnoj i Južnoj Africi su u osnovi prepušteni sami sebi. A bića sa Marduka su nastavila svoje putovanje kroz svemir, napuštajući našu orbitu. (Ovo je nesigurna informacija. S druge strane 18.i 19.februara 2003 godine kometa Neat (C-2001V1) veličine Merkura, koja se kretala ka Zemlji, udarila je u Sunce, izazvavši ogromnu erupciju na suncu. Da li je to bio planetoid koji koriste Anunaki? Da li su ih Siriusi svojom nadmoćnom tehnologijom naveli na sunce? Logičan odgovor se sam nameće.)

KONTROLA UMA PUTEM RELIGIJA

Prva religija na zemlji je bio Reptilski sistem vjerovanja, donesen od strane kolonista sa Lemurije. Ova religija je vjerovala u Božji Um koji je sadržan u hijerarhiji, kao naš kastinski sistem. Ovaj sistem je bio ustaljen i polarisan na različite vrste unutar Reptilskog carstva. Svaka vrsta je imala svoje mjesto, funkciju i poštovanje prema ograničenju. Prekršiti ova pravila značilo bi smrt za prekršioca. Reptili djeluju kao grupni um, a to znači da nijedan Reptil sam po sebi ne može donijeti nikakvu odluku. Samo najviše kaste ili mudraci imaju pravo na takav način djelovanja. Oni su bili i oni će biti vođe. Kad je ova religija donešena u Sumer, kastinski sistem je ubačen u društvenu i religijsku hijerarhiju. Sjetite se da su kolonisti Sumera bili izbjeglice sa Lire/Marsa/Maldeka. Oni su kao Atlantiđani, uspostavili originalni sistem vjerovanja zasnovan na Lirijanskoj kulturi. Lirijanci su vjerovali da su crvenokosi ljudi bili veza sa Bogom, i kao takve su ih koristili kao proroke.

Reptilska obožavanja su išla u pravcu obožavanja bića sa astralnih svjetova kao njihovih pravih Tvoraca. Ova bića su imala grupnu ili zajedničku dušu. Ona su u osnovi bespolna bića, kako bi rekli u Zemaljskom žargonu. Kad su Reptili donijeli svoju religiju Sumerijancima, morali su opreznim pristupom da je predstave da bi bila prihvaćena. Prvo su stvorili osnovu, za populaciju koja je imala oblik ponašanja koji je bio zasnovan na različitim polovima. Onda su instalirali strah da bi ovladali i kontrolisali umom. Pametno su razdvojili sistem vjerovanja na Bogove i Boginje. Muške Bogove su nazvali Nimrod, a ženske Semiramis. Oni su bili predstavljeni kao polu- reptili i polu- ljudi. Njihova nastojanja su bila ta da preplaše ljude u podsvjesnom. Nimrod i Semiramis su postali Osiris i Izida u Egiptu, i Apolon i Atena u Grčkoj, pored mnogo drugih Bogova. Svi su koristili muške i ženske Bogove i Boginje da bi predstavili kao ljudski oblik vjerovanja u Adama i Evu.

REPTILI USPOSTAVILI DOMINACIJU MUŠKARCA NAD ŽENOM

Budući da su bile muške tendencije u narodu i prezira prema svojoj dvospolnoj prirodi, Reptili su naglasili da muško bude iznad ženskog. Predstavili su simbol svoje dvopolnosti tako što su na Reptilsko Božanstvo Nimroda postavili tri roga. Postoje mnoga objašnjenja za ovo:

• Penis i dva testisa.
• Dvije energije ujedinjene da stvore treću.
• Tri nivoa postojanja: hipersvemir, astralno i materijalno.
• Tri nivoa svjesnosti: svjest, podsvijest i supersvijest.
• Podjela na muško i žensko.

Pola kontinenta pa sve do Kine, je zasnovano na muškoj dominaciji nad ženama. Ovdje bi muški Imperator uvijek imao svoju pratilju Imperatorku. Ljudima je rečeno da su oni djeca Boga Sunca. Simbol imperije je bio Zmaj, još jedna Reptilska figura. Ova kraljevska porodica, je stvorila dinastiju koja je vladala milenijumima. Ove Kinesko Reptilske religije su se raširile Istočnom Azijom, dok je Sumerska verzija utemeljena kroz Centralnu i Zapadnu Aziju. Širenje ovih religija je bilo pod kontrolom Reptilske populacije, trenutno nastanjene ispod Tibeta. Gledajući mapu svijeta, može se vidjeti da je ovo najbolja podzemna lokacija u Aziji, koja doseže sve zone ovog kontinenta. Reptili su bili potpomognuti od strane bića sa Siriusa B koji su kasnije, nezavisno od ovoga, razvili Budističku filozofiju, isto kao i grupa otpadnika Lirijanaca koji su pokušavali da reprodukuju Lirijansku civilizaciju pod Reptilskim nadzorom. Čudna zajednica!

U isto vrijeme u Indiji, Lemurijsko Reptilske izbjeglice su napravile kastinski sistem, koji je bio replika Reptilske hijerarhije, od nižih radnih pa do visokih vladajućih nivoa. Ova Indijsko Reptilska kultura je utemeljena kroz izgradnju hramova širom zemlje i pisanjem Vedskih spisa. U međuvremenu Egipćani, koji su bili Atlansko/Lirijanske izbeglice, bili su u procesu izgradnje nove civilizacije stvorene na korijenima ove dvije. Bića sa Sirijusa A su im pomagala. Kako je prethodno utvrđeno, Reptilski bogovi bili su poznati kao Oziris i Izida. Egipatska lepeza Bogova je uključivala, različite oblike bića, poluljudi, poluživotinja. Ovo su bila sećanja na Atlanske hibridske eksperimente koji su pronašli svoje mjesto u Egipatskoj kulturi, a što je bilo pripremano od strane Sirijanaca, koji su pripremali tu kulturu za preuzimanje od strane Reptila.

Atlantiđani su bili toliko utvrđeni u svom vjerovanju u prvobitni (Lirijanski oblik vjere), da je Reptilima trebalo nekoliko milenijuma da bi preuzeli tu ulogu u njihovoj kulturi. Sad kad su njihovi posljednji ostaci bili rasuti po planeti, i kad više nisu predstavljali opasnost, bilo je veoma lako poslati agente koji će zamesti tragove tog sistema vjerovanja, i uputiti ga na reptilski oblik i sistem vjere. Ovo počinje predstavljanjem mačke kao fokusne tačke za obožavanje. Na Sirius A zvjezdanom sistemu glavni svijet se zove Khom. Drevno ime za Egipat je Khem.

ARI BIĆA – KRILATI LAVOVI

Druga planeta u orbiti oko Siriusa A je svijet pod imenom Kilroti. Ovdje su Sirijanci napravili visoko inteligentna bića nalik na humanoide mačke. Ova bića su zvali Ljudi Lavovi. U 1970.-im i 1980.-im godinama, vlada je napravila crtani za djecu u kojem se opisuju ova bića. Na visokim astralnim nivoima, postoji eterična rasa bića koja izgledaju kao zlatni Lavovi, i imaju krila i ljubičaste oči. Ime ove rase je Ari. Ari je takođe Hebrejska riječ za Lava. Njihova frekvencija je mnogo jača od frekvencije Delfina. Ari su napravili Ohala vijeće koje upravlja sistemom Sirius A. Ovo je podržano sa serijom izdanja od strane Ane Hejz, čije knjige pod nazivom „Zvjezdana istraživanja“ sadrže informacije u kojima se tvrdi da Sfinga u stvari i ima lice Lava, jer su oni koji su je napravili, bili ta bića.

Kilroti su bili stvoreni mješanjem genetičkih dijelova Sirijanaca sa energijom Ara. Ovo je ono što je donešeno u drevni Egipat – nefizička energija prebačena ili oblikovana u materijalni svijet i sa kreiranom DNK koja može da podrži takav oblik života. Ovo je onda pomješano sa ljudskom i lavovskom DNK da bi od nje postala mačka koju i danas imamo po kućama. Mačka je bila data svakoj kući u drevnom Egiptu, i bila je programirana da noću napušta kuću i podnosi izvještaj vanzemaljskim kontrolorima. Eto zašto mačke i sada moraju da noću izlaze, jer to objašnjava njihovo porijeklo i njihovu prirodu ponašanja.

MAČKE – SIRIJANSKI ŠPIJUNI

Sirijanci su utvrdili poštovanje idola u liku mačke u Egipćanskoj religiji samo da bi omogućili kvalitetno i neometano špijuniranje. Sirijanci su takođe izgradili Sfingu kao simbolično podsjećanje u kojem su se ljudi izjednačili sa lavovskom frekvencijom. Ovo je način da buduće generacije budu podložne Sirijancima na energetskom nivou. Dok je Sfinga napravljena da gleda u jutarnju zvijezdu Sirius A svaki dan, lice Sfinge je slično šarama na Marsu koje gledaju prema zemlji. Sirijska tehnologija je izgradila prve komplekse na Sidonija platou na Marsu, uporedo sa dolaskom prvih Lirijskih izbjeglica. Novi Marsovci su bili nesvjesni bliske povezanosti Sirijanaca sa Reptilima. Originalne piramide su izgrađene poslije uništenja Atlantide, a bile su energetska polja. Bile su istog izgleda i oblika, pod zemljom i iznad,š to je proizvodilo oblik Oktahedrona dok je centar bio – Tetrahedron. A to je bio arhetip simbola totalitarnog Božanskog uma. Sve što je sadržano u centru ovog je u potpunosti zaštićeno. Oktahedron je takođe oblik Delta T antene koja je korištena na Mantok projektu. Ovaj oblik kad se napuni određenom energijom, ima sposobnost da otvara inter planetarne prolaze i kreira crne rupe. Rituali koji se izvode u centru ovog zdanja, proizvode vrlo veliku energiju koja se može uputiti na bilo koju tačku u svemiru.

PIRAMIDE I DRUGA MJESTA MOĆI ČINE MREŽU

Neki istraživači tvrde da su piramide pumpne stanice za podzemne pritoke Nila. Ovo je samo djelimično istina zato što je voda elektromagnetni pojačivač koji je bio upotrebljavan da bi okruživalo sobu za rituale smještenu u Delta-T da bi pojačalo energiju rituala. Koristeći ove metode, drevni Egipćani su kontrolisali vrijeme, uništavali neprijatelje, pravili zvjezdane kapije i pojačavali Reptilsku energiju u ritualima. Ovo je jedan od razloga zašto je Montauk Projekat, smješten blizu velikih količina vode. Velika piramida je samo dio zaštitnog solarnog mrežnog sistema, povezujući postrojenja na Marsu i Mjesecu zajedno i time stvarajući zaštitu od upada neprijatelja. Velika piramida je takođe spojena sa drugim tačkama na Zemlji kao što je Stounhedž, potopljeni Atlantski kristal, Tiahunako, Ajers stijena, i Bijela piramida u zapadnoj Kini. Zajedno oni prave veliku energetsku mrežu. Harp projekat na Aljaski je put prema ovom.

U međuvremenu dinastija slična Reptilskoj Kineskoj dinastiji je formirana u Egiptu. Reptilska religijska kontrola bazirana na Osirisu i Izidi, se raširila prema Africi i Srednjem Istoku. U isto vrijeme Reptilsko Sumerijanski kult Nimroda i Semiramis se širi prema Centralnoj Aziji. Ujedinjenje ovih vjerovanja je bilo neophodno da bi se dovršio plan i nastavilo dalje. Eto zašto je Abraham zapamćen u Sumerskom gradu UR, putujući poslušno po Srednjem Istoku. Nije slučajno da su sljedbenici Abrahama završili u Egiptu, gdje su Sirijanci onda kreirali Hebreje. Hebrejima je bilo određeno da budu kulturni prototip za budući svijet. Zbog toga su i bili programirani da putuju po svijetu i vrše uticaj na postojeće kulture.

https://www.facebook.com/utociste.za.sve

Image by Stefan Keller from Pixabay 

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI