Evolucija svijesti u numerologiji brojeva
    0
    Evolucija svijesti u numerologiji brojeva

    Evolucija svijesti u numerologiji brojeva Prije svega, niko ne može da porekne doprinos i veliki uticaj koji je Pitagora imao na nauku, matematiku i geometriju. Svi mi učimo u školi teoremu sa njegovim imenom – „kvadrat nad hipotenuzom je jedn ..