Kako se prizivaju Džini
    0
    Kako se prizivaju Džini

    Kako se prizivaju Džini Vjerovatno najveća ali i najskrivenija tajna arapske magije krije se u znanju prizivanja džina, eteričnih formi iz nevidljivog svijeta, preko kojih mag dolazi do ispunjenja svojih ciljeva. U BiH postoji mnogo predaja o mis ..