0
Svijet Džina...

Svijet Džina…

Svijet Džina…

Postojanje duhovnog ili spiritualnog svijeta oduvijek je kod ljudi poticalo veliku radoznalost i interes. O tome kako je on nastao i koja ga bića naseljavaju donekle otkrivaju svete knjige, međutim, ipak najviše informacija pružaju narodne predaje u kojima su akumulirana brojna iskustva nadarenih pojedinaca, čija je iznadprosječna senzibilnost i okultno znanje otvaralo vrata gajba – nevidljivog svijeta, i omogućavalo komunikaciju i uvid u život i navike eteričnih formi koje borave u toj drugog realnosti.

Prema mitološkoj predaji sa Bliskog istoka u vremenu kada je svemogući Allah stvorio prve ljude nije bilo podjele svijeta na materijalni i duhovni, no, kako su se prvi ljudi smrtno užasavali pri svakom susretu sa džinskim bićima, a posebno njihova djeca, mudri Allah je odlučio odvojiti ljude i džinove tako što je postavio nevidljivi zastor između njih načinivši dva svijeta ili, bolje rečeno, sferu ljudi i sferu duhova. Od tada ljudi i džinovi bez većih problema egzistiraju jedni pored drugih, sa nezgodnom iznimkom da oni nas sasvim dobro vide a mi njih ne.

U svijetu gajba koji doslovno vrvi brojnom populacijom raznih duhova Iblis je kralj svih džina, i kao takav unosi dosta kontradiktornih mišljenja među teolozima, posebno kada je u pitanju njegovo porijeklo. Pojedini učenjaci smatraju da je Iblis u početku bio melek, drugi da je sin džina te da je odveden na nebo kako bi mu se pružilo obrazovanje i nauk, gdje je dobio ime Azazil. Egipatski filolozi izvode ime Iblis iz korijena b-l-s  što ima značenje “nema šta očekivati”, pošto Iblis zbog svoje zle naravi ne može ništa očekivati od Allahove milosti. Susreće se i tvrdnja da Iblis pripada zemaljskim džinima što predočava njegovo ime Al-Hakam odnosno Sudac što ga je stekao onda kada ga je Allah, kao mladog džina od hiljadu godina, slao da sudi pripadnicima svoje vrste. U drugih hiljadu godina Iblis se uzoholio i poveo pobunu protiv Boga i njegove vlasti.

Najzanimljivija teza o Iblisu tiče se njegovog spola odnosno sugerira se da je hermafrodit koji živi na udaljenom otoku usred mora gdje svaki dan izleže po tri hiljade jaja, iz kojih se potom rađaju džini. Njih Iblis šalje na sve strane svijeta kako bi proširio i učvrstio svoju vlast po cijeloj Zemlji.

Kompletan tekst poslušajte OVDJE

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI