0
ZIMSKI SOLSTICIJ - VELIKO SVJETLO

ZIMSKI SOLSTICIJ – VELIKO SVJETLO

ZIMSKI SOLSTICIJ – VELIKO SVJETLO

Ne gledajte na ovaj svijet, prijatelji, kao da je izdijeljen na dijelove. On to nije. Sama činjenica da imamo toliko strahote u svijetu danas, da ima toliko očaja, toliko neznanja i gluposti, samo je posljedica, uglavnom zbog činjenice da se u čovječanstvo iz Viših sfera unosi Veliko Svjetlo.

Svi smo mi radnici u ovom Velikom Djelu, a ako vi unesete jaku svjetlost, ili jaku silu, tada će doći do izbacivanja mulja i taloga na površinu, iz ruševina ljudskog života. Isto se dešava sa ključalom vodom koja na površinu izbacuje sve otpatke, tako da se skrama može skinuti. To je ono što se dešava u većini zemalja danas, postoji ogroman duhovni pritisak iza scene, i kako on stupa u manifestaciju, tako se odbacuje sve ono što se mora prevazići prije nego što Velika Sila unutar sebe manifestuje novu vrstu civilizacije. Novi tip, nova plemenitija vrsta civilizacije treba da se rodi. A mi možemo biti zahvalni našem unutrašnjem sopstvu što možemo da doprinesemo tom procesu.

Naša civilizacija je prožeta duhovnim karcinomom, kao da je bolesna od raka, ona u sebi nosi nešto duboko parazitsko, a to su nagomilane ljudske misli, koje imaju svoj paralelni život koji nije povezan sa čovjekom. I više je nego očigledno, da mi ne možemo da poredimo sebe sa Velikim Jednim. Ne bi bilo moguće biti toliko ponosan ili sebičan pa da možemo da zamislimo da možemo biti u kontaktu sa Velikim Jednim.

Viša duhovna bića su toliko daleko ispred nas, moglo bi se reći da se oni nalaze daleko na horizontu privlačeći nas, oni su na granici toliko plemenitoj, oni gledaju u duhovne svjetove o kojima mi ne možemo ni da sanjamo, tako da mi nikako ne možemo da se identifikujemo sa njima. A ipak ne postoji prekid u kontinuitetu između njih i nas ili između nas i drugih koji dolaze iza nas, to je neprekinuti niz.

Zbog toga, za one koji dostignu fazu Inicijacije i visokog duhovnog znanja, kažemo da Zimski Solsticijum iz njihove unutrašnje prirode isijava dovoljno moći, sile, snage i inspiracije da one dodirnu bilo koga od nas, ako smo osjetljivi na to. Oni to ne mogu da zadrže za sebe, baš kao što reflektor ne može da zadrži svjetlost samo za sebe. Svjetlost treba da se širi. Gdje treba da se širi vibratorni talas? Preko cijelog čovječanstva, preko cijelog!

Velika dostignuća u unutrašnjoj svjesnosti svakog pojedinačnog ljudskog bića pripada čovječanstvu u cjelini, i to je potpuno tako. Ali, naravno, to će doživeti samo oni, koji su spremni da prime bilo šta od toga, oni koji imaju pripremljeno tlo za silazak svjetla.

Zato naš stav o tihoj meditaciji nad ovim temama, kao i naš stav o onim dijelovima koje smo slušali, naša snaga i spremnost da se primi, osjećanje ili želja da se postane jedno sa višim životom, čini nas toliko prijemčivim za prijem isijavajućih zrakova Svjetlosti koje dolaze iz Kripti Inicijacija, iz centara Inicijacije, dok se one odvijaju. Očigledno je da je Inicijacija posebno moćna na ova četiri Sveta Godišnja Doba.

Dakle, u Božićnoj Sezoni kao što je ova pred nama, naš sopstveni napredak će zavisiti u velikoj mjeri od stanja našeg uma. Možemo oživjeti našu duhovnu prirodu, možemo se uskladiti sa najvišim sadržajima koji su poznati našoj svijesti, a možemo napraviti poseban napor da izrastemo ili bolje reći da se uzdignemo iznad slabosti koje imamo. Možemo zahtjevati od sebe da postanemo plemenitiji, veći, univerzalniji, da postanemo izvor snage istinskog Bratstva.

Prema kome? Prema svima! Prema svakome kome je taj izvor potreban. Prema svakome kome bi taj izvor mogao pomoći. Kada odlučimo da to učinimo, uvijek će postojati neko, ko se pojavljuje, i kome je upravo to potrebno. Samo posmatrajte. Kada unutar tebe postoji želja da učiniš nešto za nekog drugog, a ti ne znaš za koga, tada će se neko pojaviti i precizno će tražiti od tebe ono što ti možeš da mu daš, to je zakon gravitacije.

Učitelj se uvijek pojavljuje kada je učenik spreman!

Igor Brusin

Image by Jonny Lindner from Pixabay

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI