0

Mala škola gatanja: KADA GRAH POKAŽE LJUBAVNI NEUSPJEH

Falanje u 41 zrno graha iznimno je zanimljiva ali i cjelovita mantička vještina koju je vrlo teško naučiti. Vjerovatno zbog toga su u narodu ostale sačuvane priče o pojedincima čije je znanje o proricanju grahom, prema vlastitom priznanju, “došlo na san”. Prije toga obično nisu imali ama baš nikakvih dodirnih tačaka sa bilo kojom vrstom gatanja. Kako to govore pojedina svjedočenja u snu bi im se ukazala hazreti Fatime, često opisivana kao” jako lijepa žena, neobično bijelog lica, na čijoj su marami odslikane četiri crvene ruže”, ili neki drugi misteriozni lik poput jedne ili više osoba obučenih u potpuno bijelu odjeću.

Prilikom takvih noćnih posjeta mistična bića prenosila bi telepatski znanje o ogledanju u grah, obavezno uz upozorenje ili neku napomenu, poput one; “Kada se nakon deset ili više godina rodi nasljednik ili nasljednica u nekom drugom mjestu, tvoja će vidovnjačka moć prestati”. Još jedan zanimljiv detalj jeste da je tokom tog susreta komunikacija bila vrlo kratka i obično se svodila na monolog ili pak šturi razgovor.

Da li je sve to bila samo vješta promocija pojedinih faladžija ili stvarni opis nadnaravnog iskustva skoro je nemoguće doznati. No, uostalom, ovakve i slične priče nemaju nikakvog realnog učinka na onog kome se proriče sudbina, pošto ljude isključivo zanimaju odgovori na njihove probleme i upitnike, te im stoga niti ne treba pridavati posebnu pažnju. Moje je lično mišljenje da svako ko prođe neku inicijaciju u mistično ili nadnaravno nikada o tome ne priča drugima. Takvi su događaji intimni i tabuisani sa razlogom.

Bilo da je riječ o proricanju sa zrnima graha, gledanju u karte ili kafu, ili nekoj drugoj divinacijskoj metodi, potrebno je imati na umu da će vam biti potrebne godine dok ne ovladate sa tim znanjem.

Ovog puta u maloj školi gatanja otkrit ću vam jednu kombinaciju graha koja pokazuje negativni odgovor na ljubavnu želju ili pitanje. Dakle, pokaže li vam se u prvom “bacanju” slijedeći raspored zrna značenje glasi: neispunjena ljubav u prošlosti, a ukoliko se pojavi u drugom ili trećem “bacanju” graha onda otkriva da uzalud trošite vrijeme i gajite nade prema osobi koja vas ljubavno interesuje. Ljubav će ostati nerealizirana. Očito je da on ili ona vole drugu osobu a ne vas.

Kako možemo vidjeti u prvom redu imamo ukupno pet zrna (1 3 1), u drugom i trećem redu po četiri zrna. Ono što je posebno interesantno jeste fal 111 koji se pojavljuje čak tri puta odnosno jednom vertikalno i dva puta ukršteno. Također, ukupan broj zrna je 13, što je samo po sebi jako loš znak.

Raif Esmerović e-mail: ogledanje@gmail.com

I ne zaboravite :“Sudbina je zapisana tu negdje među zvijezdama, ali i u trećoj dimenziji!“.

POVEZANI ČLANCI